Gazeta Lubuska

Posłowie rozliczyli wydatki na prowadzenie swych biur. Na co wydali pieniądze lubuscy parlamentarzyści?

1. Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi - 34.780,72 2. Koszty badań lekarskich i szkoleń

Piotr Smoliński/Polskapresse

Następne
Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze [1/15] Następne

Waldemar Sługocki (PO)

1. Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi - 34.780,72

2. Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 - 60,00

3. Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi - 10.501,25

4. Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń - 1.697,40

5. Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów o których mowa w pkt 6 - 5.466,62

6. Koszty usług telekomunikacyjnych w „Domu Poselskim” oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrąconych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie - 104,64

7. Koszty korespondencji i ogłoszeń - 4.188,84

8. Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami - brak

9. Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym - 34.263,58

10. Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami - 56,50

11. Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki, i opłaty lokalne - 23.129,33

12. Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji - 147,60

13. Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego - 2.226,00

14. Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. - 15.195,69

15. Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia - 515,22

16. Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego o których mowa w pkt 1 - 2.136,22

17. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych - brak

18. Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 - 1.093,93

19. Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego - 1.981,96

20. Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem) w tym:

a) Art. spożywcze - 1.614,96

b) Abonament RTV - 62,05

c) Obsługa materiałów filmowych z wystąpień sejmowych - 1.230,00Środki przeznaczone do rozliczenia ogółem - 147.874,76 zł

Środki, które zostały wykorzystane - 140.452,51 zł

Pozostało - 7.422,25 zł

Polecamy