W poniedziałek, 25 maja w auli PWSZ odbyło się walne zgromadzenie członków Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej.

ZIPH została wyróżniona odznaką honorową Ministerstwa Gospodarki za zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki. Odznakę wręczył wicewojewoda Jan Świrepo. Wręczył też dwie odznaki indywidualne od ministerstwa: prezesowi izby Jerzemu Korolewiczowi i dyrektorowi Stanisławowi Owczarkowi.

Waldemar Sługocki, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, przedstawił przedsiębiorcom możliwości pozyskiwania funduszy unijnych w perspektywie na lata 2014 - 2020. Lubuskie ma do dyspozycji 906 mln euro. Alicja Makarska z zarządu województwa zapowiedziała, że niebawem będą ogłoszone konkursy.