Są szanse, że gmina otrzyma dofinansowanie do budowy części dróg gminnych.

Urzędnicy właśnie rozpoczęli przygotowywania projektów, które trafią do Urzędu Marszałkowskiego. - Staramy się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z puli na lata 2014 - 2018 - informuje burmistrz Jerzy Fabiś.

- Już w tej chwili przygotowujemy projekty na budowę ulicy Polnej, Źródlanej i Widokowej oraz jednej z dróg w Smolnie Wielkim. Niestety, projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na tego typu inwestycje, a dokładniej kryteria w nim zawarte warunkujące otrzymanie pomocy, nie dają nam i podobnym gminom, większych szans na pozyskanie tych środków.

Z tego względu gmina wystosowała pismo do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, z wnioskiem o zmianę zapisów w  projekcie i ujęcie propozycji, które dałyby większe szanse na uzyskanie minimalnej ilości punktów.