Płynąca rzeką kra i niski stan wody są przyczyną zamknięcia przepraw promowych w naszym województwie.

Nie kursują wszystkie cztery promy: w Połęcku, Brodach, Pomorsku i Milsku.