Janusz Jasiński, przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej został we wtorek w Gorzowie wybrany marszałkiem Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

Zastąpi na tym stanowisku Ryszarda Barańskiego.

Lubuski Sejmik Gospodarczy  to największe w Lubuskiem zrzeszenie stowarzyszeń przedsiębiorców. Zrzesza obecnie 31 organizacji członkowskich, które w sumie skupiają ponad 2 tys, podmiotów gospodarczych i 170 organizacji pozarządowych.

Siedzibą Sejmiku przez dwa lata będzie Zielona Góra i Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.