1. Gazeta Lubuska
  2. Komunikaty
  3. Obwieszczenie - pierwsza licytacja
Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie - pierwsza licytacja

KM 1028/15,KM 3823/15,KM 860/16,KM 1881/16

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.  Krzysztof Łysiak zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2017-10-06 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.   w sali nr 21  odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości należących do Zimny Przemysław położonych w miejscowości Tarnowa gm. Rakoniewice

 

Godzina

Opis

Cena oszacowania

nieruchomości

Cena wywoławcza

( 3/4 ceny oszacowania)

Rękojmia

(10% ceny oszacowania)

10.20

Nieruchomość KW nr PO1S/00046958/0. Działka 612/3 (RVI o pow. 0,0150ha, B-RVI o pow. 0,0480ha) jest niezabudowana, nieutwardzona i stanowi drogę przejazdową pomiędzy działkami.Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej.Nieogrodzona i nieuzbrojona, w zasięgu sieć energetyczna i wodna. Działka 612/4 (RVI o pow. 0,0615ha) jest niezabudowana i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Nieogrodzona i nieuzbrojona, w zasięgu sieć energetyczna i wodna.

17.150,00 zł

12.862,50zł

1.715,00zł

10.25

Nieruchomość KW nr PO1S/00016159/0. Działka 610/5 o pow. 0,0600ha (RVI). Działka jest niezabudowana i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi - dostęp możliwy poprzez działkę nr 866/1. Na działce znajdują się drzewa i krzewy - samosiejki, nieposiadające wartości użytkowej. Działka jest nieogrodzona i nieuzbrojona, w zasięgu sieć energetyczna i wodna.

6.850,00 zł

5.137,50 zł

685,00 zł

10.30

Nieruchomość KW nr PO1S/00016613/1. Działka nr 866/1 o pow. 0,4600ha (RVI). Zabudowana jest częścią budynku pieczarkarni. Niezabudowana część stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej, jest użytkowana jako łąka. Działka częściowo ogrodzona, przylega do drogi publicznej asfaltowej. Pieczarkarnia stanowi budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, Na całej powierzchni dach jest zapadnięty. Ściany wilgotne. Tynki nasączone wodą. Widoczne pęknięcia murów. Budynek pierwotnie stanowił kurnik, w 2000 roku przerobiony został na pieczarkarnię

108.030,00zł

81.022,50zł

10.803,00zł

 

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach urzędowania.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji

Konto Komornika:

PKO BP S.A. O/ Nowy Tomyśl  93 10204144 0000 6802 0006 9849

Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.

Krzysztof Łysiak