1. Gazeta Lubuska
  2. Komunikaty
  3. Obwieszczenie - druga licytacja
Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie - druga licytacja

Kmp 30/14

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.  Krzysztof Łysiak zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu_2017-10-05 o godz. 10:20 w Sądzie Rejonowym  w Grodzisku Wlkp. w sali nr 21  odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości należącej do Matysiak Marcin, położonej w miejscowości Lubiechowo, przy działka nr 102/4 i 206  posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. Kw PO1S/00018978/1.

Nieruchomość gruntowa składająca się z 2 działek. Działka 102/4 o pow. 0,1763 ha jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Uzbrojona w sieci elektryczną, wodociągową, sieć gazową. Budynek mieszkalny o pow.uż. 158,37m2, wybudowany w latach 70 XXw. Stan techniczny - przeciętny. Działka 206 jest działką rolną o pow. 0,42ha (R IVa 0,25ha, Ł IV 0,09ha, Ls IV 0,08ha).

 

Cena oszacowania

nieruchomości

Cena wywoławcza

w powyższej licytacji

(2/3 ceny oszacowania)

Rękojmia

(10% ceny oszacowania)

245.050,00 zł.

163.366,67 zł.

24.505,00 zł.

 

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach urzędowania.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji

Konto Komornika:

PKO BP S.A. O/ Nowy Tomyśl  93 10204144 0000 6802 0006 9849

Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

UWAGA! Istnieje ograniczenie co do osoby nabywcy nieruchomości oraz prawo wykupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych, zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku.

 

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.

Krzysztof Łysiak