Według rzeczoznawców GUS, tegoroczna zima była łaskawa dla upraw polskich rolników. Straty w uprawach zbóż ozimych są raczej niewielkie. Rzeczoznawcy Głównego Urzędu Statystycznego szacują, że straty w jęczmieniu wyniosły 3,2 proc. Znacznie mniejsze dotyczą pszenicy ozimej - 0,1 proc. Z kolei straty pszenżyta ozimego szacuje się na 0,2 proc., mieszanek zbożowych ozimych też na poziomie 0,2 proc. Jeszcze mniejsze są straty w życie, bo określa się je w wysokości 0,1 proc.
Na zadawalającym poziomie przetrwały również uprawy rzepaku, bo w wypadku tego zboża straty  wyniosły ok. 0,7 proc. areału zasiewów. 
 
GUS wstępnie szacuje także, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest o ok. 10 proc. większa od ubiegłorocznej. Zdaniem branżowców wynosi około 7,4 mln ha.  
 
Za to  nastąpiło zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku, ogółem o ok. 13,4 proc., czyli  do 0,8 mln ha. Natomiast powierzchnię buraków cukrowych ocenia się na poziomie jak w ubiegłym roku, tj. ok. 197 tys. ha. 
 
Przezimowanie roślin sadowniczych w okresie zimy 2014/2015 było też na ogół dobre. W skali całego kraju nie zaobserwowano znaczących strat mrozowych w sadach. W uprawach sadowniczych zauważono natomiast zmianę struktury odmianowej. Część sadowników zdecydowała się na wymianę znacznej liczby drzew, wprowadzając nowe nasadzenia odmian, które dotychczas nie były uprawiane na dużą skalę.
GUS twierdzi też, że w większości dobrze przezimowały plantacje truskawek.  Powierzchnię ich uprawy ocenia się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. 
 
Nie było dużych przymrozków 
 
W bieżącym roku nie zanotowano wiosennych przymrozków na dużą skalę. Stan zasiewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego w połowie maja 2015 r. był nieco gorszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
 
Ocena stanu zasiewów zbóż jarych: pszenicy, jęczmienia, owsa i pszenżyta była na poziomie ubiegłorocznej, natomiast dla mieszanek zbożowych niższa od ubiegłorocznej oceny o 0,1 stopnia kwalifikacyjnego. 
Według rzeczoznawców GUS, stan upraw w I dekadzie maja 2015 r. był na poziomie 3,6-3,8 stopnia kwalifikacyjnego w pięciostopniowej skali. Stan zasiewów pszenicy ozimej oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,3 stopnia niżej w porównaniu do roku ubiegłego. Najwyższe oceny otrzymały plantacje w Podkarpackiem, najmniej w województwie podlaskim. 
 
Uprawy żyta oceniono na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,1 stopnia niżej od ub.r. Najwyżej oceniono je w województwach: lubelskim i śląskim, najniżej - w województwie łódzkim. 
 
Stan zasiewów jęczmienia ozimego oceniono na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,3 stopnia kwalifikacyjnego niżej w porównaniu z wiosenną oceną roku ubiegłego. W najlepszej kondycji były uprawy tego zboża w województwie małopolskim, a w najgorszej w województwach: łódzkim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. 
 
Przewidywania? 
 
MARS, jednostka monitorująca, opublikował prognozy plonów na bieżący sezon, w tym m.in. zbóż. Dla Polski przewiduje się plony pszenicy na poziomie 4,44 tony z hektara, jęczmienia 3,71 t/ha, pszenżyta 3,7 t/ha, kukurydzy 6,67 t/ha. 
 
Komisja Europejska przewiduje średnie plony pszenicy w wysokości 5,55 t/ha wobec 5,84 t/ha w roku ubiegłym, co stanowi spadek o pięć procent, jednak wobec średniej z ostatnich pięciu lat notowany jest wzrost o dwa procent. Według KE, najwyższe plony pszenicy osiągnie Irlandia  - 8,88 t/h