Sieć Najciekawszych Wsi, na wzór francuski, ma się stać w Polsce markowym produktem turystycznym i sposobem na zachowanie najciekawszych wsi pod względem walorów materialnego dziedzictwa, autentyzmu wiejskiej przestrzeni oraz form życia mieszkańców wsi.

Projekt Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce objął 50 miejscowości i jest finansowany przez FAPA (Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa).

W Gminie Zbąszynek do udziału w projekcie został wskazany Kosieczyn, który posiada zachowany i czytelny historycznie układ urbanistyczny oraz posiada zabytki wpisane do rejestru zabytków: zespół dworski oraz drewniany kościół z przełomu XIII i XIV wieku. Projekt to szansa na ożywienie wsi poprzez poprawę i wyeksponowania jej walorów, wykorzystując mechanizmy rewitalizacji, zasoby dziedzictwa kulturowego, wartości krajobrazu, architektury oraz ładu przestrzennego.

Po weryfikacji Kosieczyn uzyskał 38,25 pkt. i zakwalifikował się do drugiego etapu projektu. Rozstrzygnięcie projektu zaplanowane jest na rok 2016.