Fundusze Europejskie. Pieniądze na konkretne potrzeby

  Fundusze Europejskie. Pieniądze na konkretne potrzeby

  red.

  Gazeta Lubuska

  Aktualizacja:

  Gazeta Lubuska

  Daniel Mazurkiewicz, specjalista ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Zielonej Górze

  Daniel Mazurkiewicz, specjalista ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Zielonej Górze

  <b>Fundusze Europejskie Nowe rozdanie. Lubuskie. Rady dla przyszłych beneficjentów</b> Rozmowa z Danielem Mazurkiewiczem, specjalistą ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Zielonej Górze.
  Daniel Mazurkiewicz, specjalista ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Zielonej Górze

  Daniel Mazurkiewicz, specjalista ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Zielonej Górze

  Chcę skorzystać z Funduszy Europejskich, co powinienem zrobić?
  Z funduszy można korzystać na dwa sposoby - uczestnicząc w projektach, które realizują inne podmioty, lub przygotowując własne projekty. Pierwsza opcja to podniesienie swoich kwalifikacji, uzyskanie wsparcia na rynku pracy lub na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Bardziej skomplikowana jest realizacja własnych projektów. Je mogą realizować przedsiębiorcy oraz inne podmioty mające osobowość prawną, na przykład jednostki samorządu, fundacje, stowarzyszenia. Kluczowym krokiem jest przeprowadzenie diagnozy własnych potrzeb lub potrzeb grupy, dla której chcemy realizować projekt.

  Jakie trzeba spełniać warunki, by zostać beneficjentem?
  Należy spełnić wiele wymagań, które zawarte są w dokumentacji konkursowej publikowanej wraz z ogłoszeniem naboru dla danego działania. Poczynając od tego, czy wpisujemy się w katalog podmiotów, które mogą aplikować w danym konkursie, poprzez realizację celów, które są podstawą uzyskania wsparcia, aż do spełnienia kryteriów specyficznych dla danego działania. Tworząc projekt, należy również pamiętać o kryteriach, na podstawie których jest on oceniany. Osiągnięcie jak najwyższej oceny będzie gwarantowało nam uzyskanie pieniędzy.

  Czy ktoś mi pomoże napisać projekt? Doradzi? Czy mogę to zlecić komuś innemu?
  W całej Polsce działa sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w których specjaliści bezpłatnie pomogą w zakresie: ubiegania się o środki unijne, realizacji projektów, jak również rozliczania otrzymanych dotacji. Niestety, konsultanci nie napiszą projektu za nas, mogą jedynie pomóc pod kątem oceny formalnej takiego projektu. Co do zaangażowania innych osób/instytucji zwracam uwagę, że należy być ostrożnym, gdyż zdarzają się nieuczciwe przypadki, w których zainteresowane osoby płacą za dokumenty, które w rzeczywistości są bezpłatne i ogólnodostępne na stronach internetowych instytucji wdrażających programy unijne.

  Ile mam czasu na napisanie projektu?
  Ten czas jest określony w dokumentacji. Ogłoszenie o naborze konkursowym będzie podane do wiadomości najpóźniej na 30 dni przed planowanym naborem. Do napisania projektu można przygotowywać się już wcześniej, lecz warunkiem pozwalającym rozpocząć przygotowania jest opublikowanie dokumentów dotyczących danego programu. Napisany wniosek należy składać w określonym terminie zgodnie z dokumentacją konkursową. Z uwagi na uproszczenia dla beneficjentów w niektórych konkursach wnioski aplikacyjne będzie można składać tylko w formie elektronicznej, w specjalnie utworzonych do tego celu generatorach. Należy jednak mieć na uwadze, że w wielu przypadkach wnioski będą składane w formie elektronicznej i papierowej, którą należy złożyć w miejscu wskazanym w dokumentacji, za pośredni¬ctwem poczty tradycyjnej, kuriera, posłańca lub osobiście.

  Kiedy się dowiem, że dostanę pieniądze?
  Lista rankingowa jest publikowana na stronie internetowej właściwej instytucji.

  Kto i kiedy sprawdzi, czy realizuję zamierzone cele?
  Kontrola może być na każdym etapie realizacji projektu, jak i później. W trakcie przeprowadzane są kontrole w siedzibie beneficjenta. Dokonywane są również kontrole krzyżowe oraz na zakończenie projektu, które zweryfikują, czy zaplanowane cele zostały osiągnięte. Po zakończeniu każdej kontroli zostaje sporządzona informacja pokontrolna. Jeżeli wykryte zostaną nieprawidłowości, beneficjent otrzyma zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wypełnienia. W przypadku jednak, gdy nie uda się osiągnąć zamierzonych celów, należy liczyć się z tym, że instytucja, która udzieliła nam wsparcia, wezwie nas do zwrotu otrzymanego dofinansowania.


  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

  KONTAKT

  Więcej na stronie:
  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

  Główny Punkt Informacyjny:
  Zielona Góra - tel.: 68 45 65 454

  e-mail: infoue@lubuskie.pl

  Czytaj także

   Komentarze

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   GazetaLubuska.pl poleca:

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama