Masz konto w Lubuskiej?

  Zaloguj się

  Z tej opcji korzystają Czytelnicy, którzy dostali kod dostępu do Lubuskiej.

  Gazeta Lubuska

  Masz konto w Piano?

  Zaloguj się do Piano

  Z tej opcji korzystają Czytelnicy, którzy samodzielnie kupili abonament.

  Kto nie musi płacić abonamentu za telewizję

  Kto nie musi płacić abonamentu za telewizję

  Katarzyna Borek

  Gazeta Lubuska

  Aktualizacja:

  Gazeta Lubuska

  Kto nie musi płacić abonamentu za telewizję
  Nie wystarczy być emerytem, by zostać zwolnionym z opłat za korzystanie z odbiorników! Przepisy, które miały wprowadzić więcej ulg, utknęły w Trybunale Konstytucyjnym.
  Kto nie musi płacić abonamentu za telewizję
  Od kilku dni dzwonią do nas Czytelnicy (emeryci, korzystający ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego). Z pytaniem: czy rzeczywiście zmieniły się przepisy dotyczące abonamentu telewizyjnego i teraz nie muszą już go płacić?

  Niestety - to nie tak. Rzeczywiście kilka miesięcy temu zakończyły się prace nad przyznaniem ulg różnym grup, ale do wejścia w życie nowych przepisów zabrakło podpisu prezydenta.
  Lech Kaczyński skierował ten projekt do TK. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy wejdą w życie. Oznacza to, że abonament wciąż płacimy na starych zasadach. Czyli jakich? To właśnie tłumaczymy w dzisiejszym poradniku.

  KTO PŁACI

  Każdy posiadacz sprawnego radia czy telewizora. Abonament jest bowiem opłatą za posiadanie odbiornika - niezależnie od tego, jakiego rodzaju programy oglądamy i jakiego nadawcy (czy publicznego, czy prywatnego). Każdy sprzęt RTV musi być zarejestrowany.

  ILE TO KOSZTUJE

  1. Za używanie radia zapłacisz:
 • 5,30 zł - za jeden miesiąc
 • 10,40 zł - za dwa miesiące
 • 15,40 zł - za trzy miesiące
 • 30,40 zł- za sześć miesięcy
 • 58,20 zł - za rok

  2. Opłata za używanie telewizora lub telewizora i radia
 • 17,00 zł - za jeden miesiąc
 • 33,20 zł - za dwa miesiące
 • 49,30 zł - za trzy miesiące
 • 97,50 zł - za sześć miesięcy
 • 186,70 zł - za rok

  TERMINY PŁATNOŚCI

  Abonament pobierany jest z góry, do 25 dnia każdego należnego miesiąca (wysokość ustala Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji). Można zapłacić za cały rok z góry lub tylko za wybrany okres. Za zwłokę naliczane są odsetki.

  Obowiązek płacenia abonamentu zaczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego po tym, w którym zarejestrowałeś TV lub radio. Jeżeli jest to jednak twój kolejny tego typu odbiornik w domu, musisz go tylko zarejestrować. Za używanie już nic nie płacisz.

  JEDEN DOM = JEDEN ABONAMENT

  Przysłowiowi Kowalscy, którzy żyją we wspólnym gospodarstwie domowym, płacą tylko jeden abonament. Bez względu na to, czy posiadają dwa, trzy czy cztery telewizory plus radio w każdym pokoju. '

  Główny Urząd Statystyczny przez gospodarstwo domowe wieloosobowe rozumie osoby zamieszkujące razem (jeden lokal mieszkalny, dom jednorodzinny) i wspólnie utrzymujące się (mające wspólny budżet domowy). Takimi osobami mogą być również i ci, którzy formalnie do rodziny nie należą.

  LISTA ZWOLNIONYCH Z OPŁAT

  Zgodnie z przepisami abonamentu nie muszą płacić:

  1. Osoby, które ukończyły 75 lat - zwolnienie odbywa się na podstawie dowodu osobistego

  2. Inwalidzi I grupy - należy to potwierdzić na poczcie orzeczeniem ZUS-u

  3. Całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji - przedstawia się orzeczenie ZUS-u lub Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  4. Osoby, wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności - orzeczenie ZUS-u lub zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

  5. Ci, którzy są trwale lub okresowo całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli przysługuje im zasiłek pielęgnacyjny) - potrzebne będzie orzeczenie i zaświadczenie o pobieraniu zasiłku

  6. Otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne - decyzja MOPS-u lub ZUS-u

  7. Niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu - legitymacja Polskiego Związku Głuchych, orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające głuchotę

  8. Niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc. - legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie

  9. Inwalidzi wojenni i wojskowi - książeczka

  10. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi - legitymacja osoby represjonowanej

  11. Inwalidzi będący ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - legitymacja osoby represjonowanej

  12. Członkowie rodzin po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi, oraz członkowie rodzin po inwalidach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - potrzebne będzie zaświadczenie z Urzędu ds. Kombatantów oraz legitymacja ZUS z wpisem: członek rodziny po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym

  13. Inwalidzi, którzy byli żołnierzami zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianymi w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych - zaświadczenie z organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres tej pracy oraz orzeczenie o inwalidztwie

  DODATKOWE WARUNKI

  UWAGA! Zwolnienia nie przysługują wyżej wymienionym osobom, jeśli mieszkają one we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 lat i nie spełniają warunków do uzyskania zwolnienia z obowiązku płacenia za abonament RTV.

  PORWIERDŹ ZWOLNIENIE

  Jeśli ktoś spełnia wszystkie warunki do uzyskania zwolnienia, nie może tak po prostu przestać płacić abonamentu. Taką ulgę trzeba uzyskać. W tym celu trzeba przedstawić na poczcie dokument potwierdzających uprawnienie do zwolnienia (zrób ksero tych dokumentów) oraz specjalne oświadczenie. Jego formularz dostaniesz w okienku.

  Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca - ale następującego po tym, w którym dopełniłeś formalności na poczcie.

  WAŻNY ADRES:

  BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII i TELEWIZJI
  departament ekonomiczny (odpowiada za abonament)
  Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
  01-015 WARSZAWA
  mail: abonament@krrit.gov.pl

  Rozpatrywaniem spraw zajmują się kilkoro urzędników. Wszystko zależy od tego, na jaką literę zaczyna się twoje nazwisko:
 • jeśli na Ć F G I L T U V Z Ź, dzwoń pod nr 022 597-30-02
 • A B H K - tel. 022 597-30-62
 • E J Ł N O P - tel. 0-22 597-30-11
 • M W Ż - tel. 0-22 597-30-68
 • C D R S Ś - tel. 0-22 597-30-69


  TU SĄ PRZEPISY

 • Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (DZ.U. nr 85, poz. 728)
 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 22 czerwca 2005 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnien od opłat abonamentowych (DZ.U. nr 104, poz. 879)

  Więcej informacji o rejestracji odbiorników, trybie wnoszenia opłat oraz o ich wysokości znajduje się na stronie Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl (Usługi/ dla Ciebie/ Usługi finansowe / RTV).
  Informację na temat numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty abonamentu można znaleźć w sekcji Jak prawidłowo wypełniać formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej dla abonamentu RTV.


  ZAMIAST KSIĄŻECZEK

  Stare książeczki opłat abonamentu radiowo - telewizyjnego pocztą zastępuje aktualnie formularzami wpłat. Teraz każdy abonent będzie miał swój numer identyfikacyjny, na który należy się powoływać, jeśli robisz przelewy np. internetem.  Z ŻYCIA WZIĘTE

 • Masz w domu dwa telewizory i trzy radia, także i w aucie. Czy za każde z tych urządzeń płacisz osobny abonament?
  Nie. Wszystkie odbiorniki musisz zarejestrować w urzędzie pocztowym, ale abonament płacisz tylko jeden. Ta zasada nie dotyczy jednak firm.

 • Czy trzeba płacić za popsuty telewizor?
  Nie, ale trzeba go wyrejestrować do 10 dnia miesiąca.

 • Twój telewizor służy wyłącznie do oglądania filmów wideo. Czy w razie kontroli zapłacisz karę?
  Tak. Abonament jest opłatą za posiadanie odbiornika. Nie ma znaczenia, co na nim oglądasz.

 • Masz wyłącznie radio samochodowe. Czy musisz za nie płacić?
  Tak. Na takich samych zasadach jak za odbiornik domowy.

 • Kilka dni temu kupiłeś telewizor. Czy jeśli teraz odwiedzi mnie kontroler, zapłacę karę?
  Nie, jeśli wykażesz, że telewizor jest użytkowany zaledwie od kilku dni. Podstawą do udowodnienia urzędnikowi niedługiego czasu korzystania ze sprzętu są m.in. karty gwarancyjne, umowa kupna-sprzedaży, a w przypadku darowizny - oświadczenia świadków. Tyle że wystawione z datą nie starszą niż 14 dni (wymagany okres rejestracji sprzętu).

 • Czy jeśli oglądasz wyłącznie telewizję komercyjną, też musisz płacić abonament?
  Tak. Opłatę pobiera się bez względu na nadawcę programu.

 • Płacisz za abonament poprzez stałe zlecenie w banku. Co masz okazać w wypadku kontroli?
  Wykaz z banku.

 • Kto płaci za telewizor w wynajmowanym mieszkaniu - właściciel czy najemca?
  Ten, kto jest właścicielem telewizora. Bo to na nim ciąży obowiązek rejestracji i płacenia abonamentu. Nie ma znaczenia, że odbiornik stoi w cudzym mieszkaniu.

 • Czy można rozłożyć zaległy abonament na raty lub go umorzyć?
  Tak. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - jeżeli przemawiają za tym szczególne względy - podejmuje taką decyzję. Wniosek o umorzenie zaległych opłat abonamentowych bądź rozłożenia ich na raty składa wraz z uzasadnienie do KRRiT.

 • Czy kontrole w mieszkaniach i firmach są legalne?
  Tak. Kontrole prowadzi Poczta Polska, która zgodni z prawem jest instytucją zobowiązaną do rejestrowania odbiorników i pobierania opłat. Uprawniony urzędnik musi mieć przy sobie upoważnienie Rejonowego Urzędu Poczty Polskiej na przeprowadzenie kontroli (wydaje je dyrektor urzędu na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na kolejne lata). Kontrole mogą być prowadzone w godz. 8.00- 20.00.
  Kontroler przed wejściem do mieszkania musi przedstawić cel wizyty, pokazać upoważnienie oraz swoją legitymację służbową. Dodatkowo - na żądanie - musi też okazać dowód osobisty.

  (Na podst. informacji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji)


  Twój bezpłatny dostęp do www.gazetalubuska.pl wkrótce wygaśnie

  Zostań Czytelnikiem plus i otrzymaj:

 • Komentarze (18)

  Wszystkie komentarze (18) forum.gazetalubuska.pl

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Nasze akcje

  Wideo