Jak dostać na dziecko zasiłek zagraniczny

Jak dostać na dziecko zasiłek zagraniczny

Aktualizacja:

Gazeta Lubuska

Jak dostać na dziecko zasiłek zagraniczny
W Polsce dostaniesz na małe dziecko 48 zł. We Francji - 374,40 zł. W Niemczech - 492,80 zł! Dziś podpowiadamy, jak starać się o te pieniądze.
Jak dostać na dziecko zasiłek zagraniczny
POLSKIE REALIA

W Polsce zasiłek na dziecko dostana jedynie te rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł miesięcznie (w przypadku pociech niepełnosprawnych to kryterium wynosi 583 zł na osobę).
Wysokość świadczenia uzależniona jest od wieku dziecka. I tak:
 • do pięciu lat - wynosi 48 zł,
 • od pięciu do 18 lat - 64 zł,
 • powyżej 18 lat, do ukończenia 24 - 68 zł.

  ZAGRANICZNE MOŻLIWOŚCI

  Jeśli pracujesz legalnie w UE, a twoje dziecko zostaje w kraju - możesz starać się o zagraniczne rodzinne!
  W myśl zasady: zasiłek pobieram tam, gdzie pracuję i gdzie płacę składki na ubezpieczenie społeczne.

  To się opłaca, bo w większości państw unijnych rodzinne jest wyższe niż w Polsce. W Irlandii i Luksemburgu - 11 razy, w Niemczech - 10… Na jedno dziecko licząc!

  KTO DOSTANIE

  Zasiłek za granicą otrzyma Polak, który:
 • Ma legalną pracę,
 • albo prowadzi działalność na własny rachunek,
 • lub pobiera zasiłek z tytułu bezrobocia.

  W Niemczech jest dodatkowy warunek: trzeba płacić podatki i ubezpieczenie społeczne na miejscu.

  Rodzinne za granicą dostanie wyłącznie ten Polak, który złoży wniosek o taki zasiłek w:
 • miejscu pracy
 • lub w oddziale krajowej instytucji zajmującej się wypłatą rodzinnego.

  JAK SIĘGNĄĆ PO PIENIĄDZE

  Wytłumaczmy to na przykładzie Adama Nowaka, który zaczął pracę w kraju należącym do Unii. Starania o zasiłek rodzinny powinien zacząć od sprawdzenia, kto mu da formularz wniosku do wypełnienia. W jednych państwach jest to dział kadr pracodawcy, w innych specjalnie do tego wyznaczona instytucja. Wypełniony wniosek Nowak powinien zanieść lub wysłać pocztą do instytucji zasiłkowej. W Niemczech będzie to oddział Familienkasse, w Holandii - Sociale Verzekeringsbank (bank ubezpieczeń społecznych).

  Po otrzymaniu wniosku instytucja zasiłkowa wystąpi na drukach z serii E 400 o potwierdzenie różnych danych do urzędu marszałkowskiego województwa, w którym mieszka rodzina naszego Czytelnika.

  Barbara Maszkiewicz, kierowniczka wydziału koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze mówi: - Ponieważ Polacy ciągle wyjeżdżają do pracy za granicą to bywa, że wydział dostaje kilkadziesiąt wniosków dziennie z państw, w których znaleźli zatrudnienie mieszkańcy regionu lubuskiego. W 2007 r. było 2.300 takich podań.

  Urzędnicy muszą sprawdzić, czy rodzina Nowaka ma prawo do świadczenia rodzinnego w Polsce. Potrzebny jest dokument potwierdzający zameldowanie pod podanym we wniosku adresem. Często urząd marszałkowski zwraca się do ZUS-u czy KRUS-u albo urzędu pracy o potwierdzenie, czy pani Nowakowa (sprawująca opiekę nad dziećmi w Polsce) pracuje. A może pobiera rentę albo emeryturę? Po sprawdzeniu dokumentów urzędnicy odsyłają je do kraju, z którego nadeszły. Od tej chwili polska strona przestaje zajmować się sprawą. Nie ma wpływu na to, po ilu tygodniach oczekiwania rodzina Nowaków dostanie rodzinne.

  PIENIĄDZE NA KONTO

  Powtórzymy: o przyznaniu zasiłku decyduje zagraniczna instytucja zasiłkowa. Jeśli przyzna rodzinne, może go pobierać pan Nowak mieszkający i pracujący za granicą. Może też otrzymywać go pani Nowakowa mieszkająca i opiekująca się dziećmi w Polsce.

  A co wtedy, gdyby pracujący za granicą nie chciał dobrowolnie przekazywać pieniędzy na dzieci pozostałe w Polsce?

  - W wyjątkowych sytuacjach można założyć konto walutowe, podać je nam, a my przekażemy numer konta instytucji zagranicznej wpłacającej zasiłek - wyjaśnia B. Maszkiewicz. To, czy pieniądze będą przychodziły na podane konto, zależy od instytucji zagranicznej.

  POŚREDNICTWO KOSZTUJE

  W internecie ogłaszają się firmy obiecujące pomoc w załatwieniu zasiłku rodzinnego. Zdaniem B. Maszkiewicz, jest to zbędne. Po pierwsze, firmy pośredniczące nie robią tego za darmo. Po drugie, każdy wniosek o zasiłek rodzinny z zagranicy musi przejść przez urząd marszałkowski, a ten wypełnia tylko te dokumenty, które dostaje drogą oficjalną.

  OKRESY ZATRUDNIENIA

  Nie wszędzie dostaniesz rodzinne zaraz po podjęciu pracy. W niektórych krajach wymagane jest opłacanie składek na ubezpieczenie co najmniej przez pięć lat. Tak jest np. w Danii i Holandii. Nie oznacza to, że musisz czekać aż pięć lat. Jeśli byłeś ubezpieczony w Polsce pięć lat lub dłużej, Duńczycy czy Holendrzy wezmą to pod uwagę.


  TYLE DOSTANIESZ MIESIĘCZNIE

 • Austria: na pierwsze dziecko - 105 euro, na każde następne dodatkowo - po 60
 • Finlandia: na pierwsze - 100 euro, na drugie - 110,50, na trzecie - 131, na czwarte - 151,50, na piąte - 172
 • Francja: na każde dziecko - 117 euro
 • Hiszpania: na każde dziecko - po 24 euro
 • Holandia (kwartalnie): na dziecko w wieku do pięciu lat - 190,19 euro, od sześciu do 11 lat - 230,95, od 12 do 17 lat - 271,70
 • Irlandia: na pierwsze i drugie dziecko - po 166 euro, na kolejne - po 203
 • Luksemburg: na każde dziecko - po 168 euro
 • Niemcy: na pierwsze, drugie i trzecie dziecko - po 154 euro, na kolejne - po 179
 • Norwegia: na każde dziecko - po 990 koron
 • Szwecja: na każde dziecko - po 102 euro
 • Wielka Brytania: (tygodniowo) na pierwsze dziecko - 11,45 funta, na następne - po 11,70

  (1 euro = 3,20 zł, 1 funt szterling = 4,06 zł, 1 korona norweska - 0,39 zł)


  TU OBOWIĄZUJĄ WSPÓLNE PRZEPISY O RODZINNYM

 • kraje Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonia, Finlandia, Francja (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia (w tym na Maderze i Azorach), Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania (też na Giblartarze, ale nie na wyspie Man i Wyspach Normandzkich);
 • w państwach europejskiego obszaru gospodarczego, który obejmuje kraje związane z UE umowami o swobodnym przepływie towarów i kapitału, czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii;
 • w Szwajcarii, ale tu zasady koordynacji na razie nie dotyczą 12 państw ostatnio przyjętych do UE.


  ZASIŁEK TYLKO W JEDNYM PAŃSTWIE

  Nie wolno ci pobierać dwóch zasiłków rodzinnych. Jeśli dostajesz zasiłek polski, a twój mąż legalnie pracuje w Austrii, możesz ubiegać się o austriacki zasiłek wyrównawczy. Na pierwsze dziecko w Austrii należy się 105 euro (334 zł), ale ty w Polsce dostajesz 48 zł. W tej sytuacji z Austrii otrzymasz wyrównanie 286 zł. Gdyby mąż pobierał zasiłek w Austrii w pełnej wysokości i tu w Polsce również w pełnej wysokości to część pieniędzy trzeba zwrócić.


  WAŻNE ADRESY

 • Departament koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  tel. 0 22 826 12 61
  tel. i faks 0 22 826 59 11

 • woj. lubuskie
  Departament polityki społecznej i ochrony zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra
  tel. 0 68 456 52 78, 0 68 456 54 43

 • woj. dolnośląskie
  Dolnośląski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  pl. Jana Pawła II 8
  50-515 Wrocław
  tel. 0 71 784 57 53

 • woj. wielkopolskie
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  ul. Piekary 14/15
  61-823 Poznań
  tel. 0 61 856 73 00

 • woj. zachodniopomorskie
  Departament zdrowia i polityki społecznej Urzędu Marszałkowskiego
  ul. Starzyńskiego 2
  70-506 Szczecin
  tel. 0 91 485 45 89


  WNIOSKI EUROPEJSKIE

  Instytucje, które wypełniają formularze:
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  E 101 - gdy pracownik lub osoba prowadząca działalność jest oddelegowana do pracy za granicę;
  E 102 - gdy delegacja do pracy za granicą ma być ponad 12 miesięcy;
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
  E 106 - do ubezpieczenia zdrowotnego rodziny mieszkającej w kraju i pracującego za granicą na czas, kiedy jest on u rodziny w kraju;
  E 109 - do ubezpieczenia zdrowotnego rodziny mieszkającej w kraju, gdy pracujący za granicą nie chce korzystać z opieki zdrowotnej w Polsce, bo nie ma zamiaru tu przyjeżdżać;
 • Urząd Marszałkowski:
  E 401 - potwierdzenie stanu rodziny (powinno być aktualizowane co roku);
  E 402 - potwierdzenie nauki ucznia lub studenta (potrzebne np. w Austrii, Niemczech, Francji, gdy dziecko ma prawo do świadczenia powyżej 18. roku życia, jeśli się kształci);
  E 403 - zaświadczenie o przyuczaniu się do zawodu;
  E 404 - zaświadczenie lekarskie;
  E 405 - zaświadczenie dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek;
  E 407 - zaświadczenie do zasiłku specjalnego na dzieci niepełnosprawne;
  E 411 - potwierdzenie uprawnień do świadczeń w Polsce.
  Informacja istotna dla tych, którym zagraniczna instytucja zasiłkowa przekazała formularze z prośbą o uzupełnienie w Polsce: każdy wniosek serii E 400 w części A musi mieć pieczątkę tej instytucji, osobisty numer świadczenia rodzinnego lub pismo przewodnie.


  Alfred Siatecki
  0 605 69 33 89
  asiatecki@gazetalubuska.pl
 • Komentarze

  Wszystkie komentarze (3) forum.gazetalubuska.pl

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Nasze akcje

  Wideo