Masz konto w Lubuskiej?

  Zaloguj się

  Z tej opcji korzystają Czytelnicy, którzy dostali kod dostępu do Lubuskiej.

  Gazeta Lubuska

  Masz konto w Piano?

  Zaloguj się do Piano

  Z tej opcji korzystają Czytelnicy, którzy samodzielnie kupili abonament.

  Ile pieniędzy dostaniesz od państwa na swoje dziecko?

  Ile pieniędzy dostaniesz od państwa na swoje dziecko?

  Stefan Cieśla (095) 722 57 72 sciesla@gazetalubuska.pl

  Gazeta Lubuska

  Aktualizacja:

  Gazeta Lubuska

  Ile pieniędzy dostaniesz od państwa na swoje dziecko?
  Najuboższe rodziny dostać mogą na dzieci zasiłek rodzinny z kilkoma dodatkami i do 2000 tysięcy złotych z okazji urodzenia dziecka.
  Ile pieniędzy dostaniesz od państwa na swoje dziecko?
  Nowy okres zasiłkowy zaczyna się od września i już można składać wnioski o pieniądze.

  Najpierw zasiłek

  Aby otrzymać dodatki do zasiłku rodzinnego, uzyskać musimy prawo do tego zasiłku. Trzeba mieć dochody na osobę w rodzinie nie wyższe niż:
 • 504 zł
 • 583 zł - gdy dziecko jest niepełnosprawne.

  Kto dostanie, kto nie

  Zasiłek dostaniemy
 • na dziecko do 18. roku życia
 • gdy się uczy - do 21. lat
 • gdy uczące się dziecko jest niepełnosprawne - do 24 lat.

  Nie dostaniemy
 • gdy dziecko mieszka w placówce z całodobowym utrzymaniem (np. ośrodku szkolno-wychowawczym)
 • ożeni się lub wyjdzie za mąż, albo dostanie zasiłek na własne dziecko
 • jeśli samotnie wychowujemy dziecko, jednak nie mamy sądownie przyznanych alimentów
  Są wyjątki, gdy:
 • drugi z rodziców nie żyje
 • drugi z rodziców jest nieznany
 • sąd oddalił powództwo o alimenty lub zwolnił drugiego z rodziców z obowiązku utrzymywania dziecka wtedy dostaniemy zasiłek i dodatki do niego.

  Obecny okres zasiłkowy trwa do 31 sierpnia. Ale w każdej chwili trwania okresu zasiłkowego - gdy np. urodzi się nam kolejne dziecko, stracimy pracę, pogorszy się sytuacja finansowa rodziny - możemy ponownie wystąpić o świadczenia rodzinne.

  Ile rodzinnego

  Zasiłki rodzinne wynoszą:
 • 48 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia
 • 64 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 lat
 • 68 zł na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24 lat.

  Wymagane dokumenty
 • wniosek z danymi osobowymi swoimi i dziecka
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2007 r.
 • oświadczenie dochodach z działalności gospodarczej
 • akt urodzenia dziecka
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
 • odpis orzeczenia sądowego o rozwodzie lub separacji
 • zaświadczenie od komornika że nie może ściągnąć alimentów
 • zaświadczenie że dziecko chodzi do szkoły lub studiuje
 • akt zgonu gdy drugi z rodziców zmarł

  Zasiłki rodzinne:

 • 48 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia
 • 64 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 lat
 • 68 zł na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24 lat.

  Dodatki do zasiłku rodzinnego
 • 1000 zł za urodzenie dziecka - (jednorazowo, nie mylić z becikowym, które dostaje każdy), tylko dla uprawnionych do zasiłku rodzinnego
 • 1000 zł - becikowe , to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia każdego dziecka (za bliźnięta 2 tys. zł itd.). Dostają ją wszyscy bez względu na dochody. Można się o nią ubiegać w ciągu roku od urodzenia dziecka w gminie w której mieszkamy.
 • 400 zł za opiekę nad dzieckiem na urlopie wychowawczym - przez dwa lata przy jednym dziecku, przez trzy przy bliźniakach lub trojaczkach, do sześciu lat na dziecko niepełnosprawne
 • 170 zł za samotne wychowywanie dziecka, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci
 • 250 zł na dziecko niepełnosprawne, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci
 • 80 zł na trzecie i następne dzieci za wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • 60 zł (do wieku 5 lat) i 80 zł (do 24 roku życia) na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego -
 • 100 zł jednorazowo na rozpoczęcie roku szkolnego -
 • 50 zł (gdy dojeżdża), 90 zł (gdy mieszka na stancji) na naukę dziecka poza domem - bez okresu wakacyjnego.

  Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko niepełnosprawne

  Przysługuje bez względu na dochody w rodzinie. Obecnie wynosi 153 zł. Może go dostać
 • dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
 • osoba w wieku ponad 16 lat jeśli ma orzeczoną znaczną niepełnosprawność
 • osoba w wieku ponad 16 lat z orzeczoną umiarkowaną niepełnosprawnością, jeśli do zaburzenia organizmu doszło przed ukończeniem 21. roku życia
 • każdy senior w wieku ponad 75 lat
  Nie dostanie zasiłku pielęgnacyjnego
 • kto ma przyznany dodatek pielęgnacyjny z ZUS (obecnie 163,15 zł, dla osób z I grupą inwalidzką)
 • osoba przebywająca w całodobowej placówce leczniczo-opiekuńczej, jeśli pobyt w niej finansowany jest częściowo lub w całości z Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Zasiłek jest przyznawany na taki sam okres, na jaki wydane jest orzeczenie o niepełnosprawności. Wnioski o świadczenie i zasiłek pielęgnacyjny składać należy w ośrodkach opieki społecznej, tam gdzie przyznawane i wypłacane są świadczenia rodzinne.

  Twój bezpłatny dostęp do www.gazetalubuska.pl wkrótce wygaśnie

  Zostań Czytelnikiem plus i otrzymaj:

 • Komentarze (10)

  Wszystkie komentarze (10) forum.gazetalubuska.pl

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Nasze akcje

  Wideo