Stypendium socjalne

  Stypendium socjalne

  LESZEK KALINOWSKI 0 68 324 88 74 kalinowski@gazetalubuska.pl

  Gazeta Lubuska

  Aktualizacja:

  Gazeta Lubuska

  Rozpoczęłam studia, boję się jednak, że nie poradzę sobie finansowo. Obliczyłam, że dochód w mojej rodzinie na głowę wyniesie około 400 zł. Na jakie stypendia czy pomoc finansową mogę liczyć? - pyta Karolina z Międzyrzecza.
  Uczelnie państwowe i prywatne przyznają stypendia najuboższym studentom. Można też pisać do fundacji i stowarzyszeń o wsparcie pieniężne.

  Stypendium socjalne

  Możesz je zdobyć, jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej. I złożysz odpowiedni wniosek w uczelni, w dziale spraw studenckich. Wysokość dochodu uprawniającego cię o ubieganie się o stypendium ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim.
  Ważne jest, by ustalona w uczelni miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie żaka nie była niższa niż 351 zł i wyższa niż 572 zł netto. Oznacza to m.in., że nawet w szczególnych przypadkach uczelnia nie będzie mogła przyznać ci stypendium socjalnego, jeśli miesięczny dochód netto na osobę w twojej rodzinie przekracza 572 zł.
  Stypendium na wyżywienie
  O tę formę pomocy możesz zabiegać, jeśli znajdujesz się w trudniej sytuacji. By otrzymać to stypendium także musisz złożyć wniosek w dziale ds. studenckich twojej uczelni. Sytuacja materialna studenta określana jest na takich samych zasadach jak przy przyznawaniu stypendium socjalnego.

  Stypendium mieszkaniowe

  Możesz się o nie starać, jeśli jesteś studiujesz w systemie stacjonarnym (dawna nazwa studia dzienne), masz trudną sytuację materialną, mieszkasz w akademiku lub na stancji, bo codzienny dojazd utrudniałby ci albo uniemożliwiałby ci studiowanie. To stypendium będzie ci przysługiwać także wtedy, jeśli mieszkasz z niepracującym mężem (żoną) lub dzieckiem. Musisz jednak złożyć odpowiedni wniosek w uczelnianym dziale spraw studenckich. Sytuacja materialna twojej rodziny określona zostanie na takich samych zasadach jak przy przyznawaniu stypendium socjalnego.

  Zapomoga

  Jeśli z przyczyn losowych znalazłeś się w trudnej sytuacji materialnej, możesz dostać zapomogę. Pod warunkiem że złożysz odpowiedni wniosek w dziale spraw studenckich na twojej uczelni. Pamiętaj jednak, że to świadczenie nie będzie ci przysługiwała z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny. Tu chodzi tylko o zdarzenia losowe takie jak śmierć, choroba kogoś z rodziny, klęska żywiołowa (np. powódź, pożar). Na niektórych uczelniach jest to nawet około 1.200 zł.
  Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych
  To stypendium możesz dostać, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i możesz potwierdzić to orzeczeniem odpowiedniego organu. Musisz jednak złożyć wniosek w dziale spraw studenckich swojej uczelni. Co musisz przedłożyć? Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z nim (zespoły orzekające lub lekarz orzecznik ZUS, orzeczenia o różnym stopniu niepełnosprawności, zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

  Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie

  W tym przypadku stypendium możesz otrzymać na twój wniosek złożony w uczelni, ale nie musisz go składać. Warunkiem wsparcia finansowego jest wysoka średnia ocen albo wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym albo jednocześnie wysoką średnią ocen i wysokie wyniki sportowe. Jeśli jesteś trzecim z wymienionych przypadków, możesz otrzymać tylko jedno świadczenie. Średnią ocen i rodzaje zawodów, brane pod uwagę, określa sobie każda uczelnia osobno.

  Stypendium ministra

  TYLE MOŻE DOSTAĆ


  Ile pieniędzy może dostać Karolina na Uniwersytecie Zielonogórskim? - spytaliśmy przewodniczącą parlamentu studenckiego Marię Małecką. - Stypendium na wyżywienie to 60 zł, mieszkaniowe to 90 zł. A podstawą socjalnego jest 30 zł plus kwota obliczana w ten sposób, że rektor wyznacza próg, od którego odlicza się dochody studenta. Jeśli więc próg wyniesie np. 300 zł, dochód studenta - 200 zł, to zostaje nam 100 zł. Dodając teraz wszystko: 60 plus 90 plus 30 plus 100 zł wyjdzie nam, że Karolina może dostać 280 zł miesięcznie. Jeśli zaś chodzi o zapomogę, to jej wysokość zależy od zdarzenia losowego i wydziału. W ub. r. można było dostać jednorazowo nawet 1.200 zł.  Jeśli nie powtarzałaś roku i bierzesz aktywny udział w życiu uczelni, masz sukcesy naukowe (m.in. średnią ocen powyżej 4,5 jeśli obowiązuje u was na uczelni jako najwyższy stopień 5; masz średnią ocen 4,7 jeśli najwyższą oceną jest 5,5 lub masz 5 jeśli najwyższą notą jest 6), to możesz starać się o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce.
  Pomoc materialną za osiągnięcia w sporcie możesz dostać, jeśli nie powtarzałaś roku, masz udokumentowane wysokie wyniki sportowe. Wnioski trzeba było złożyć do 1 sierpnia br. Ale jeśli kończysz rok studiów w sesji jesiennej, to podanie możesz jeszcze składać do 31 października.

  Stypendia unijne

  TU TEŻ SZUKAJ WSPARCIA


 • Program Start fnp Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje co roku ok. 100 stypendiów zdolnym studentom. Szczegóły na stronie: www.fnp.org.pl.
 • British Council To okazja dla tych, którzy myślą o studiach w Anglii. Oferta stypendialna znajduje się na stronie: www.britishcoucil.pl lub www.britishcouncil.pl/education/polsch.htm.
 • Fundacja Kościuszkowska Oferuje stypendia od 3 do 10 miesięcy na studia, badania i nauczanie w szkołach wyższych lub innych instytucjach w USA. Pokrywa koszty podróży, utrzymania i ubezpieczenia. Szczegóły znajdziecie na stronie: www.kosciuszkofoundation.org
 • Stypendia konferencyjne Umożliwiają młodym naukowcom udział w licznych konferencjach, spotkaniach. Więcej na stronie: www.tnw.waw.pl.
 • Socrates Możesz także skorzystać ze wsparcia w ramach unijnego programu Socrates. Dokładne informacje na stronie: www.socrates.org.pl. • Możesz też skorzystać ze stypendiów udzielanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod warunkiem że pochodzisz z ubogiej rodziny i mieszkasz na wsi lub miasteczku (5-20 tys. ludzi). O stypendium to możesz starać się, jeśli dochód w twojej rodzinie nie przekracza na osobę 504 zł (583 zł, gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna). Najwięcej możesz otrzymać 350 zł (to zależy od pieniędzy przyznawanych województwu i ilości chętnych studentów). Wnioski należy złożyć w szkole lub starostwie.

  Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

  Tagi:

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Nasze akcje

  Wideo