Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny?

  Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny?

  AGNIESZKA DZIUBLEWSKA 0 68 324 88 18 adziublewska@gazetalubuska.pl

  Gazeta Lubuska

  Aktualizacja:

  Gazeta Lubuska

  Małgorzata ma niepełnosprawne dziecko. Musiała zrezygnować z pracy, żeby się nim zająć. Może liczyć na świadczenia opiekuńcze wypłacane przez gminę.
  Od września br. wzrósł zasiłek pielęgnacyjny ze 144 zł do 153 zł. Świadczenie pielęgnacyjne zostało w tej samej wysokości - 420 zł. Nie zmieniły się zasady ich przyznawania. Także zaliczka alimentacyjna pozostała bez zmian.

  Świadczenia opiekuńcze oraz zaliczkę alimentacyjną wypłacają gminy.

  Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny?

  Przyznaje się go na częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności sprawowania opieki. Przysługuje:
 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie, która ukończyła 75 lat,
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 r. ż.
  Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 153 zł miesięcznie.

  Kto nie otrzyma?

  Zasiłku pielęgnacyjnego nie otrzyma osoba przebywająca w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Jest to np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy. Pobyt w tego typu placówkach i udzielane przez nie świadczenia są częściowo lub w całości finansowane z budżetu państwa albo z NFZ. Zasiłku pielęgnacyjnego nie otrzyma także osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

  Kto dostanie świadczenie pielęgnacyjne?

  Czasem zdarza się tak, że niepełnosprawne dziecko wymaga stałej opieki i rodzic albo opiekun faktyczny nie może podjąć zatrudnienia lub rezygnuje z pracy, aby zająć się dzieckiem. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, możesz starać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności z dokonanym wpisem o: konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Dziecko może też legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Aby otrzymać to świadczenie, musisz spełniać także kryterium dochodowe. Kwota na jednego członka rodziny nie może być wyższa, niż 583 zł. Wysokość miesięczna tego świadczenia to 420 zł.

  Komu nie przysługuje to świadczenie?

  Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • osoba wymagająca opieki:
  - pozostaje w związku małżeńskim,
  - została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.

  Zaliczka alimentacyjna

  Innym problemem jest samotne wychowanie dziecka. O dodatku z tego tytułu do zasiłku rodzinnego pisaliśmy już wczoraj. Jest jeszcze zaliczka alimentacyjna, o którą możesz się ubiegać, jeśli jesteś samotną matką lub ojcem i masz prawomocnie zasądzone alimenty, ale ich nie otrzymujesz. Wniosek powinnaś złożyć u komornika, który po potwierdzeniu, że alimenty nie są ściągane, przekaże go do ośrodka opieki społecznej. Pamiętaj, że dochód w rodzinie na osobę nie może przekroczyć 583 zł netto.

  Komu się należy?

  Zaliczka alimentacyjna przysługuje:
 • na dzieci wychowywane przez osobę samotną, do ukończenia przez nie 18 lub 24 lat, gdy się uczą,
 • pełnoletniej osobie uczącej się, nie będącej na utrzymaniu rodziców, gdy są zasądzone od nich alimenty - warunkiem jest to, że wyrok sądu musi być wydany przed osiągnięciem przez tę osobę pełnoletności,
 • na dzieci uprawnione do alimentów, wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej trzech miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,
 • na dzieci uprawnione do alimentów, ale tylko przez rok, gdy osoba je wychowująca, pozostająca w związku małżeńskim, złożyła pozew o rozwód lub separację.
 • Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Nasze akcje

  Wideo