Jesteś tu: Strona główna Porady prawne Artykuł

Abonament RTV w 2014 r. Kto nie musi płacić. Jak załatwić zwolnienie. Stawki

Dodano: 16 grudnia 2013, 10:30 Autor:

Po zmianach prawa opłata RTV ma być naliczana bez konieczności rejestrowania odbiorników

Po zmianach prawa opłata RTV ma być naliczana bez konieczności rejestrowania odbiorników (fot. sxc.hu)

Od 2015 roku abonament RTV ma zastąpić opłata audiowizualna. Zanim jednak wejdzie w życie, sprawdź stawki obowiązujące w 2014 roku.

Projekt nowej ustawy medialnej szykuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obowiązek uiszczania opłaty audiowizualnej byłby połączony z każdą odrębną nieruchomością będącą budynkiem lub jego częścią - w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W przypadku posiadania przez daną osobę fizyczną więcej niż jednego domu lub mieszkania ponosiłaby ona większą liczbę opłat audiowizualnych. Przykładowo właściciel dwóch mieszkań płaciłby dwa razy. - Często druga i kolejna nieruchomość jest wynajmowana lub w inny sposób udostępniana na rzecz innego gospodarstwa domowego. Wynajmujący może więc obciążyć faktycznymi kosztami opłaty audiowizualnej najemcę. Podobnie jak to jest w praktyce w przypadku opłat za gaz, wodę czy energię elektryczną - wyjaśniają w centrum informacyjnym ministerstwa. Opłata będzie naliczana bez konieczności rejestrowania odbiorników.

Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja dotycząca wysokości opłaty audiowizualnej. Z
przeprowadzanych analiz ekonomicznych wynika, iż powinna zostać ustalona na poziomie 10-12 zł od każdego gospodarstwa domowego. To mniej niż teraz. Obecnie miesięcznie za korzystanie z odbiornika radiowego i telewizyjnego trzeba zapłacić 18,65 zł.

Po uchwaleniu ustawy konieczne będzie przeprowadzenie prac związanych z wdrożeniem jej przepisów. Chodzi tu m.in. o przygotowanie nowego sposobu pobierania opłaty. Regulacje dotyczące finansowania nadawców publicznych mogą wejść w życie wyłącznie z początkiem roku kalendarzowego. Tak więc ustawa o opłacie audiowizualnej nie będzie mogła wejść w życie przed 1 stycznia 2015 roku.

ILE ZA ABONAMENT W 2014 ROKU

Zanim nowa opłata audiowizualna wejdzie w życie, w 2014 roku będziemy jeszcze płacić abonament RTV. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała już nowe stawki opłat na przyszły rok.

1. Za korzystanie z odbiornika radiowego zapłacimy:

* 5,90 zł - za miesiąc;

* 11,45 zł - za dwa miesiące;

* 17 zł - za trzy miesiące;

* 33,60 zł - za pół roku;

* 63,70 zł za rok.

2. Za korzystanie z odbiornika radiowego i telewizyjnego:

* 19,30 zł - za miesiąc;

* 37,45 zł - za dwa miesiące;

* 55,60 zł - za trzy miesiące;

* 110 zł - za pół roku;

* 208,45 zł - za rok.

3. Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Ważny jest dzień, w którym dokonujemy płatności, a nie ten, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej. W sytuacji, gdy nasza wpłata dokonana 25. dnia miesiąca wpłynie na rachunek 26. lub 27. dnia miesiąca, poczta nie może naliczać odsetek za zwłokę.

KTO NIE MUSI PŁACIĆ ABONAMENTU RTV

1. Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanym przez prezesa GUS.
Emeryt, by skorzystać ze zwolnienia, nie może obecnie miesięcznie dostawać emerytury wyższej niż 1.760,84 zł brutto.
Dokumentem uprawniającym do zwolnienia jest: dowód osobisty albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS czy innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury).

2. Osoby, które ukończyły 75 lat.
Dokument uprawniający do zwolnienia: dowód osobisty.

3. Osoby, co do których orzeczono o:

* zaliczeniu do I grupy inwalidów; lub

* całkowitej niezdolności do pracy;

* znacznym stopniu niepełnosprawności;

* trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Dokument uprawniający do zwolnienia: orzeczenie właściwego organu orzekającego.

4. Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.
Dokument uprawniający do zwolnienia: decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych albo ZUS/innego organu emerytalno-rentowego.

5. Spełniający kryteria dochodowe określone w ustawie z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Mowa o osobach, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 539 zł. Lub 623 zł - gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dokument uprawniający do zwolnienia: decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta o przyznaniu zasiłku rodzinnego albo zaświadczenie stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

6. Osoby uprawnione do korzystania z zasiłku stałego, okresowego i celowego z tytułu ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Dokument uprawniający do zwolnienia: decyzja jednostki pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

7. Osoby bezrobotne
Dokument uprawniający do zwolnienia: zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego.

8. Osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego.
Dokument uprawniający do zwolnienia: decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie o jego pobieraniu.

9. Osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego.
Dokument uprawniający do zwolnienia: decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zaświadczenie o jego pobieraniu.

10. Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB).
Dokument uprawniający do zwolnienia: orzeczenie właściwego organu orzekającego w tej sprawie lub zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry.

11. Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.
Dokument uprawniający do zwolnienia: legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, orzeczenie właściwego organu orzekającego w tej sprawie, orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry.

KOGO JESZCZE ZWOLNIONO Z OPŁAT

1. Inwalidów wojennych i wojskowych.
Dokument uprawniający do zwolnienia: książka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona przez organ emerytalno-rentowy.

2. Kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.
Dokument uprawniający do zwolnienia: legitymacja osoby represjonowanej.

3. Członków rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.
Dokument uprawniający do zwolnienia: wystawiony przez Urząd ds. Kombatantów potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez ZUS potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym.

4. Osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pełnieniem służby w polskich podziemnych formacjach i organizacjach, w tym w działających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich w okresie wojny 1939-1945 oraz pełnieniem służby wojskowej w armiach sojuszniczych, a także w sojuszniczych organizacjach ruchu oporu w okresie wojny 1939-1945.
Dokument uprawniający do zwolnienia: legitymacja osoby represjonowanej.

5. Członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa powyżej w punkcie 4.
Dokument uprawniający do zwolnienia: potwierdzenie uprawnienia do renty rodzinnej.

JAK ZAŁATWIĆ ZWOLNIENIE Z ABONAMENTU

Trzeba dopełnić formalności w dowolnym urzędzie pocztowym. Należy przedłożyć dokumenty uprawniające do zwolnienia oraz wypełnić dostępny na każdej poczcie formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników RTV oraz druk oświadczenia. Zawiera ono klauzulę, że zgodnie z artykułem 4 ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych osoby korzystające ze zwolnień od opłat mają obowiązek zgłosić na poczcie zmianę stanu prawnego lub faktycznego, która ma wpływ na uzyskane zwolnienia. Muszą to zrobić w ciągu 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła. Na przykład jeśli osoba bezrobotna znajdzie pracę, to musi o tym fakcie poinformować urząd pocztowy i straci prawo do ulgi.

OD KIEDY NIE TRZEBA PŁACIĆ

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.
Zatem jeśli ktoś wypełnił niezbędne dokumenty na poczcie 17 października, to będzie zwolniony z opłaty za RTV od początku listopada.
Warto zaznaczyć, że odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia. Jeśli na przykład telewizor jest zarejestrowany na męża, a uprawnienie do niepłacenia zyskała żona, to należy na nią przepisać odbiornik i dopełnić formalności na poczcie. Wówczas od następnego miesiąca nie trzeba będzie płacić za RTV.

GDY PŁACISZ PRYWATNEMU OPERATOROWI

Załóżmy, że masz telewizor, w którym oglądasz programy, za które płacisz prywatnemu operatorowi. Czy musisz dodatkowo opłacać abonament RTV? Tak. Bo pobierany jest za używanie odbiornika. Z obowiązku wnoszenia tej opłaty nie zwalniają rachunki za telewizję kablową czy satelitarne platformy cyfrowe.

Czytaj więcej o:
  • abonament RTV
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt w/s prenumeraty »

Zadzwoń 0 800 16 00 16 lub 68 324 30 66

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Gazeta Lubuska jest częścią grupy Polska Press Sp. z o.o.
Polska Press sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.gazetalubuska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.