Jesteś tu: Strona główna Porady prawne Artykuł

Jak sobie podwyższyć emeryturę (cz. II)

Dodano: 25 lipca 2013, 2:00 Autor:

Warto skorzystać z możliwości przeliczenia emerytury, bo nic na tym nie stracimy. Nawet jeśli okaże się niekorzystne, a nowe świadczenie niższe, to ZUS i tak wypłaci nam emeryturę w dotychczasowej wysokości. Czyli wyższą.

Warto skorzystać z możliwości przeliczenia emerytury, bo nic na tym nie stracimy. Nawet jeśli okaże się niekorzystne, a nowe świadczenie niższe, to ZUS i tak wypłaci nam emeryturę w dotychczasowej wysokości. Czyli wyższą. (fot. Fotolia)

Każdy emeryt, którego świadczenie obliczono na starych zasadach może starać się o jego przeliczenie. Poznaj kolejne możliwości ponownego ustalenia emerytury w nowej, korzystniejszej wysokości.

Przeliczenia dotyczą osób, które mają ustaloną emeryturę na starych zasadach. Czyli na podstawie artykułu 27 ustawy emerytalnej. Chodzi tu głównie o osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku.

ZAPAMIĘTAJ
ZUS ma obowiązek przeliczyć emeryturę za każdym razem, gdy zainteresowany złoży o to wniosek i spełni warunki. Nic na tym nie straci. Bo jeśli nowe przeliczenie okaże się mniej korzystne od dotychczasowego, zakład nadal będzie wypłacał wyższą emeryturę.

Sposobów na podwyższanie świadczeń jest aż 10. O czterech z nich pisaliśmy w poprzednim odcinku naszego poradnika, dziś podajemy pozostałe.

SPOSÓB NR 5

ZAPAMIĘTAJ
Mogą z niego skorzystać osoby, które przed emeryturą pobierały rentę lub świadczenie przedemerytalne.

1. Jeżeli w momencie ubiegania się o emeryturę byliśmy uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenia przedemerytalnego (ale tego przyznanego jeszcze przez urząd pracy) - do obliczenia podstawy wymiaru świadczenia mogliśmy wskazać zarobki:

* uzyskane w 10 kolejnych latach wybranych z 20 lat sprzed roku zgłoszenia wniosku o emeryturę;

* z dowolnych 20 lat, w których byliśmy ubezpieczeni, również przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę.

2. Mogły to być zarobki:

* te same, które wskazaliśmy do obliczenia podstawy wymiaru renty lub świadczenia przedemerytalnego - te z 10 lat, o ile mieszczą się w 20 latach poprzedzających rok zgłoszenia wniosku o emeryturę;

* nowe - ustalone z innych 10 lat wybranych z 20 lat poprzedzających rok ubiegania się o emeryturę;

* z dowolnych 20 lat kalendarzowych - ale tylko tych, w których pracowaliśmy - sprzed roku, w którym złożyliśmy wniosek o emeryturę.

DOBRA RADA
Sprawdźmy, czy za podstawę wymiaru emerytury mamy przyjętą podstawę wymiaru renty albo emerytury obliczonej do ustalenia świadczenia przedemerytalnego, czy też obliczoną na nowo. A więc od zarobków i kwoty bazowej obowiązującej w momencie ustalenia emerytury. W większości przypadków korzystniejsze jest ustalenie podstawy wymiaru od zarobków.

Jeśli za podstawę wymiaru emerytury mamy przyjętą podstawę wymiaru renty lub emerytury obliczoną dla potrzeb świadczenia przedemerytalnego, a posiadamy zarobki ze wskazanych 10 lub 20 lat - zgłośmy wniosek o obliczenie podstawy wymiaru emerytury właśnie od tych zarobków. Oczywiście, w tym przypadku również nic nie ryzykujemy. Jeśli dotychczasowa podstawa wymiaru okaże się dla nas korzystniejsza, ZUS nadal będzie wypłacał emeryturę obliczoną właśnie od niej.
SPOSÓB NR 6

ZAPAMIĘTAJ
Każdy, kto jest na wcześniejszej emeryturze - nieważne, kiedy na nią przeszedł - i osiągnął powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie, może wystąpić o zamianę emerytury wcześniejszej na powszechną.

Zysk z obliczenia nowej emerytury ma miejsce wówczas, gdy po przyznaniu wcześniejszej podlegaliśmy ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 30 miesięcy. W takim przypadku część socjalna (stanowiąca 24 procent kwoty bazowej) kolejnego świadczenia ustalana jest od kwoty bazowej obowiązującej w momencie przyznania nowej emerytury. Pozostałą część, uzależnioną od podstawy wymiaru i przebytych okresów (tak zwaną część stażową), ustala się od dotychczasowej kwoty bazowej, a następnie waloryzuje.

1. O przyznanie nowej emerytury trzeba wystąpić samodzielnie.

2. Wszystkie formalności załatwimy w oddziale albo inspektoracie ZUS.

3. Składamy:

* wniosek na piśmie;

* dokumenty poświadczające okresy zatrudnienia przebyte po dacie nabycia wcześniejszej emerytury;

* inne dokumenty, które nie zostały złożone wcześniej, a mogą wpłynąć na wysokość naszej emerytury.

UWAGA

UWAGA
Od 1 stycznia tego roku od zgromadzonego kapitału na koncie emerytalnym w ZUS odejmowana jest kwota wypłaconego świadczenia w formie emerytury wcześniejszej.

SPOSÓB NR 7

ZAPAMIĘTAJ
Każda osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, a spełniająca warunki do emerytury może zgłosić wniosek o to drugie świadczenie.

* Jakie są korzyści takiej zamiany świadczeń? Sprowadzają się do tego, że do ustalenia podstawy wymiaru emerytury możemy wskazać te same zarobki, jakie wskazaliśmy do renty (jeśli pochodzą z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z 20 lat poprzedzających rok zgłoszenia wniosku o emeryturę lub z dowolnych 20 lat sprzed jej przyznania). Wysokość świadczenia zostanie obliczona od nowej, korzystniejszej podstawy wymiaru.

* Można również wskazać zarobki z innych 10 lub 20 lat. Mogą być nawet niższe, niż te przyjęte do podstawy wymiaru renty, na przykład gdy podstawa wymiaru renty była obliczona od zarobków z trzech, sześciu czy ośmiu lat. Obliczenie emerytury od nowej kwoty bazowej w większości wypadków oznacza wyższe świadczenie.

WAŻNE
W razie składania wniosku o emeryturę warto, aby osoba uprawniona do renty przedłożyła wszystkie zarobki, jakimi dysponuje. ZUS wybierze najkorzystniejszy dla niej sposób ustalenia podstawy wymiaru emerytury.

* Jeśli będąc na rencie, nie zdecydujemy się na złożenie wniosku o emeryturę, to z chwilą skończenia powszechnego wieku emerytalnego (ustalanego indywidualnie) ZUS z urzędu przyzna nam emeryturę. Jej wysokość obliczy w najkorzystniejszy sposób, opierając się na dokumentach zgromadzonych w aktach rentowych. Jednak zawsze będziemy mogli - po przedłożeniu nowych dokumentów - złożyć wniosek o ustalenie emerytury w korzystniejszy sposób.

SPOSÓB NR 8

Dotyczy osób, które mają ustalone prawo do dwóch lub więcej świadczeń.

1. Jeśli mają one przyznaną rentę:

* z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

* z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy, który miał miejsce przed 2003 rokiem;

* inwalidy wojennego czy wojskowego z tytułu niezdolności do pracy pozostającej w związku ze służbą wojskową;

* dla kombatantów lub osób represjonowanych;

- to gdy nabędą emeryturę, uzyskają możliwość pobierania dwóch świadczeń.

2. Osoby te nie mogą jednak pobierać pełnych świadczeń, lecz tylko:

* emeryturę powiększoną o połowę renty; lub

* rentę powiększoną o połowę emerytury.

SPOSÓB NR 9

WAŻNE
Od 1 stycznia 2009 roku wprowadzono zasadę pozwalającą na zastąpienie zarobków zerowych kwotą minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to jednak wyłącznie osób, które były zatrudnione w ramach stosunku pracy.

Jeśli więc w chwili wyliczania emerytury nie udało nam się udowodnić wysokości uzyskiwanych zarobków i ZUS przyjął w niektórych latach dochód zerowy, możemy wystąpić o przeliczenie świadczenia. Za okresy, za które nie udało się nam udowodnić dokumentami wysokości wynagrodzenia, zakład przyjmie - na nasz wniosek - obowiązującą w tamtych latach wysokość płacy minimalnej.

SPOSÓB NR 10

Gdy emeryt ukończy 75 lat, ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Od 1 marca 2013 roku wynosi on 203,50 złotych brutto miesięcznie i jest przyznawany z urzędu (czyli nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie). Ale można też dostać te pieniądze przed osiągnięciem wymaganego wieku! Podstawę do przyznania dodatku pielęgnacyjnego przed 75. rokiem życia stanowi orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej uznające emeryta za niezdolnego do samodzielnej egzystencji.

TU CI POMOGĄ

Sposobów podwyższenia emerytury jest aż 10. Jaki najlepiej wybrać? To zależy od naszej sytuacji. Najlepiej jest poradzić się specjalistów z ZUS. Taka konsultacja jest zawsze bezpłatna!

ZAPAMIĘTAJ
Przeliczenie emerytury następuje tylko na wniosek zainteresowanego.

Źródło: ZUS

Czytaj więcej o:
  • emerytura
  • porady prawne
  • ZUS
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt w/s prenumeraty »

Zadzwoń 0 800 16 00 16 lub 68 324 30 66

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Gazeta Lubuska jest częścią grupy Polska Press Sp. z o.o.
Polska Press sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.gazetalubuska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.