Jesteś tu: Strona główna Porady prawne Artykuł

Abonament RTV. Co warto wiedzieć o tej obowiązkowej opłacie

Dodano: 15 czerwca 2013, 0:10 Autor:

Pieniądze z abonamentu mają zapewnić telewizji publicznej realizację jej misji, między innymi tworzenie programów kulturalnych czy naukowych. - Nie oglądam TVP! - tłumaczycie czasami. Tyle że ta opłata związana jest z samym faktem używania radia czy telewizora, a nie wyborem konkretnego kanału.

Pieniądze z abonamentu mają zapewnić telewizji publicznej realizację jej misji, między innymi tworzenie programów kulturalnych czy naukowych. - Nie oglądam TVP! - tłumaczycie czasami. Tyle że ta opłata związana jest z samym faktem używania radia czy telewizora, a nie wyborem konkretnego kanału. (fot. Fotolia)

Dlaczego muszę płacić dwa razy za telewizję - publiczną i kablówkę? Jak ustalić kwotę zaległości za abonament? Gdzie go można zapłacić? Jak rozłożyć płatność na raty? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania!

Jak ustalić numer konta, na które należy wnosić opłaty abonamentowe?
Można go ustalić:

* kontaktując się z Pocztą Polską S.A. Wydział Abonamentu RTV: abonament_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl, tel. 43 842 06 06 w dni robocze w godzinach 8.00-20.00;

* za pomocą strony internetowej Poczty Polskiej - rtv.poczta-polska.pl

Od dawna nie płacę abonamentu. Jak mogę sprawdzić kwotę zaległości, skoro zarejestrowałem odbiornik wiele lat temu?
- Najlepiej zrobić to pod numerem infolinii Poczty Polskiej, telefon 43 842 06 06. Opłatę za połączenie ponosi się według cennika swojego operatora. Infolinia działa w dni robocze w godzinach 8.00-20.00. Otrzymamy tam informację o zaległej kwocie i numer konta, na który trzeba ją wpłacić. Wcześniej musimy jednak podać dane: imię i nazwisko abonenta, na którego dokonano rejestracji. Pamiętajmy, że odbiornik jest przypisany do osoby, a nie do miejsca zamieszkania.

Jak zrejestrować radio czy telewizor?
- Można to zrobić w każdej placówce Poczty Polskiej lub na jej stronie internetowej www.rtv.poczta-polska.pl

Jakie są sposoby płatności za abonament RTV?
Można go opłacać:

* przy użyciu spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej - wpisując kwotę abonamentu oraz okres, jakiego dotyczy wpłata. Formularze otrzymujemy pocztą po rejestracji odbiornika;

* na standardowych formularzach polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej - uzupełniając wszystkie wymagane pola z podaniem numeru rachunku bankowego, który zawiera nadany indywidualny numer identyfikacyjny;

* przelewem internetowym - uzupełniając pola w następujący sposób: w polu "nazwa odbiorcy" wpisujemy Poczta Polska S.A. COF Dział Abonamentu RTV Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz, w polu "nr rachunku odbiorcy" - numer rachunku bankowego, w polu "kwota” - stawkę zgodną z obowiązującym rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w polu "nazwa zleceniodawcy" - imię i nazwisko lub nazwę abonenta oraz jego adres/siedzibę.

Gdzie zapłacę abonament?
We wszystkich placówkach pocztowych - bez ponoszenia dodatkowych opłat oraz w pozostałych instytucjach finansowych czy przez internet.

Jak rozłożyć płatność na raty?
Wniosek o rozłożenie na raty kierujemy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Adres do korespondencji: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Departament Budżetu i Finansów, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa; mail: abonament@krrit.gov.pl
Abonenci, którzy poproszą o umorzenie lub rozłożenie na raty drogą elektroniczną będą poproszeni o przysłanie wniosku pocztą. Wszelkie pytania w sprawie zaległości w opłatach kierujmy do wydziału abonamentu RTV biura KRRiT, nr kontaktowy 22 597 31 01, od godziny 8.15 do 16.15.

Co napisać w takim wniosku?
Powinien zawierać: * imię i nazwisko * adres abonenta * indywidualny numer identyfikacyjny * okres i kwotę zadłużenia * uzasadnienie, dlaczego nie płaciliśmy abonamentu. Dołączmy dokumenty potwierdzające:

* wyjątkowo trudną sytuację finansową - na przykład zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobociu, z urzędu skarbowego - o osiąganych dochodach lub kserokopię zeznania podatkowego PIT za ostatni rok, z ośrodka pomocy społecznej - o korzystaniu z pomocy finansowej, z urzędu pracy lub zakładu - o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci itp.;

* przypadek losowy - śmierć członka rodziny, długotrwała choroba, skutki klęski żywiołowej, skutki przestępstwa itp.;

* szczególne względy społeczne - upadłość lub likwidacja firmy.

Mam 70 lat. Czy mogę zostać zwolniony z płacenia abonamentu ze względu na wiek?
Nie. Zwolnienie przysługuje między innymi osobom, które ukończyły 75 lat.

Czy mogę płacić abonament jedynie za radio albo tylko za telewizję?
Tak.

Płacę abonament za radio. Czy jeśli przyniosę je do pracy, będę musiała wnieść dodatkową opłatę?
Tak. Firma nie ma obowiązku płacenia abonamentu za odbiorniki, które nie stanowią jej wyposażenia. Jeśli pracownik używa prywatnego odbiornika, to na nim spoczywa obowiązek wnoszenia należności. Nie zwalnia go z niego fakt, że płaci za używanie radia w miejscu zamieszkania, bo zakład pracy nie wchodzi w obręb gospodarstwa domowego. Odbiornik należy zarejestrować na imię i nazwisko pracownika oraz adres firmy. Dowód zarejestrowania przechowujmy w miejscu pracy, by móc go pokazać w razie kontroli.

Mam radio i telewizor, za które płacę prywatnemu operatorowi. Czy muszę dodatkowo opłacać abonament RTV?
Tak. Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników. Z obowiązku ich wnoszenia nie zwalnia płacenie rachunków za telewizję kablową czy satelitarne platformy cyfrowe.

Ale dlaczego muszę płacić abonament, skoro płacę za kablówkę?
Takie są przepisy. Zgodnie z ustawą z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych pobiera się je w celu umożliwienia publicznej radiofonii i telewizji realizacji tak zwanej misji publicznej. Podobnego obowiązku ustawodawca nie nałożył na nadawców komercyjnych.
Opłata abonamentowa pobierana jest za używanie radia oraz telewizora. Ustawodawca założył, że osoba posiadająca takie odbiorniki w stanie, który umożliwia natychmiastowy odbiór programu używa tego sprzętu. Oznacza to, że opłatę abonamentową musi wnosić każdy posiadacz radia czy telewizora. Jest niezależna od tych wnoszonych na rzecz operatorów sieci kablowych czy platform satelitarnych, z którymi zawarto odrębne umowy cywilnoprawne.

Czy jeśli mam w domu trzy telewizory, to za każdy muszę płacić?
Nie. Rzeczywiście, opłatę abonamentową wnosi się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny. Ale istnieje zastrzeżenie: niezależnie od liczby urządzeń, jeśli są używane przez osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność, uiszcza się tylko jedną opłatę abonamentową.

Mam 71 lat. Mam niewielką emeryturę. Mieszkam z 22-letnim wnuczkiem, który pracuje, ale nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego. Czy należy mi się zwolnienie z abonamentu? A jeśli tak, jak załatwić formalności?
Zgodnie z zapisami ustawy o opłatach abonamentowych zwalnia się od nich między innymi emerytów, którzy ukończyli 60 lat, a ich świadczenie nie przekracza 50 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Chodzi o wynagrodzenie ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Emerytura seniora, który chce skorzystać ze zwolnienia nie może wynosić miesięcznie więcej niż 1.760,84 zł brutto. Formalności załatwia się na poczcie. Potrzebny będzie dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS albo innego organu emerytalno-rentowego (KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wojskowe biura emerytalne, Biura Emerytalne Służby Więziennej) o wysokości emerytury w danym roku (jej odcinek, decyzja o przyznaniu albo waloryzacji).

Mieszkam w domku jednorodzinnym razem z rodzicami. Tylko oni opłacają abonament. Czy ja również powinnam?
Osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową - niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym gospodarstwie domowym oraz w samochodzie stanowiącym ich własność. Gospodarstwem domowym w rozumieniu ustawy o opłatach abonamentowych jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.

Chcę załatwić na poczcie formalności związane ze zwolnieniem z opłacania abonamentu RTV. Kiedy w praktyce zyskam to uprawnienie?
Uprawnienia do zwolnienia z abonamentu radiowo-telewizyjnego uzyskuje się od miesiąca następującego po tym, w którym załatwiliśmy na poczcie niezbędne formalności. Jeśli więc zrobimy to w maju, uprawnienie będziemy mieli od czerwca.

A co jeśli zapłaciłem abonament za cały rok z góry?
Wówczas otrzymamy zwrot nadpłaconej kwoty. W ciągu 14 dni od dopełnienia na poczcie formalności związanych ze zwolnieniem te pieniądze trafią do nas przekazem pocztowym.

Chciałbym płacić abonament nie za rok czy pół roku z góry, ale co miesiąc. Czy to możliwe i do kiedy mam na to czas?
Tak, jest to możliwe. Opłatę uiszcza się wówczas z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Ważny jest dzień dokonania płatności, a nie dzień, w którym wpływa ona na rachunek bankowy Poczty Polskiej! Oznacza to, że jeśli pieniądze wpłacone 25 maja pojawią się na rachunku poczty na przykład 26 maja, nie może ona naliczać odsetek za zwłokę.

Źródło: KRRiT, Poczta Polska

Czytaj więcej o:
  • abonament RTV
  • porady prawne
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt w/s prenumeraty »

Zadzwoń 0 800 16 00 16 lub 68 324 30 66

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Gazeta Lubuska jest częścią grupy Polska Press Sp. z o.o.
Polska Press sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.gazetalubuska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.