Jesteś tu: Strona główna Porady prawne Artykuł

Pieniądze na kule, wózek czy okulary. Jak się o nie starać z NFZ

Dodano: 28 maja 2013, 0:30 Autor:

NFZ może dofinansować lub sfinansować w całości zakup na przykład kul, które są Ci potrzebne, bo złamałeś nogę i nie możesz się samodzielnie poruszać

NFZ może dofinansować lub sfinansować w całości zakup na przykład kul, które są Ci potrzebne, bo złamałeś nogę i nie możesz się samodzielnie poruszać (fot. DiGiTouch)

Jako ubezpieczeni pacjenci nie musimy sami w całości płacić za sprzęt, który pomaga nam w walce z chorobą. O sfinansowanie takich zakupów możemy ubiegać się w funduszu. Podpowiadamy, jak to zrobić.

1. Fundusz może dofinansować lub sfinansować w całości zaopatrzenie w:

* tak zwane środki pomocnicze - jak na przykład pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny;

* przedmioty ortopedyczne - m.in. kule, protezy kończyn, buty ortopedyczne.

2. To, jaką kwotę dopłacimy za nie z własnej kieszeni, określa rozporządzenie ministra zdrowia z 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U., nr 139, poz. 1141 ze zmianami). Szczegółowo określa ono poziom finansowania - w tym limit cen.

UWAGA
Jeśli cena wybranego przez pacjenta przedmiotu jest wyższa niż ta określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy nią, a kwotą refundacji.

3. Podstawą do uzyskania dofinansowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny.

4. Wystawia je określony specjalista. Na przykład zlecenie na aparat słuchowy - laryngolog. Na soczewki okularowe - okulista. Na protezę piersi - onkolog.

ŚRODKI POMOCNICZE

Wśród nich wyróżniamy:

* comiesięczne, do których należą: * pieluchomajtki * cewniki * worki do zbiórki moczu * sprzęt stomijny * zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych;

* pozostałe środki pomocnicze jak: * soczewki okularowe korekcyjne * soczewki kontaktowe lecznicze * pomoce optyczne dla niedowidzących * protezy oka * aparaty słuchowe i wkładki uszne * rurki tracheotomijne * krtań elektroniczna * protezy powietrzne * protezy piersi * peruki * pasy brzuszne i przepuklinowe * poduszki i materace przeciwodleżynowe.

JAK JE DOSTAĆ

1. Aby ubiegać się o zaopatrzenie w wymienione środki pomocnicze, należy przedstawić odpowiednie zlecenie. Wystawione przez uprawnionego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli takiego, który ma umowę z NFZ.

2. Lekarz może zlecić zaopatrzenie pod warunkiem, że istnieją odpowiednie wskazania medyczne do wystawiania zlecenia, które zostały określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 29 sierpnia 2009 roku.

CZĘŚCI ZLECENIA

1. Podstawą do zaopatrzenia w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest część A zlecenia na zaopatrzenie.

2. Na podstawie części A oddział funduszu wystawia część B zlecenia. Obowiązuje maksymalnie 12 miesięcy i pozostaje u pacjenta przez cały okres swojej ważności. Następnie musi zostać dostarczona do tego oddziału NFZ, który ją wystawił i potwierdził.

3. Jeżeli pacjent wymaga zaopatrzenia po upływie ważności części B zlecenia, musi zgłosić się do oddziału funduszu ze zrealizowaną częścią A oraz nowym zleceniem.

4. Wystawiane przez lekarza kolejne zlecenia (część A) - w okresie ważności części B - nie wymagają potwierdzenia przez oddział funduszu.

WAŻNE
Jednorazowo lekarz może zlecić zaopatrzenie w dany środek pomocniczy comiesięczny maksymalnie na trzy kolejne miesiące.

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

Do takich wyrobów medycznych należą: * protezy kończyn * aparaty ortopedyczne * ortezy * gorsety i kołnierze ortopedyczne * obuwie ortopedyczne * kule i laski inwalidzkie do stałego użytkowania * balkoniki * wózki inwalidzkie * indywidualne przedmioty pionizujące.

JAK SIĘ STARAĆ

1. Podobnie jak w przypadku środków pomocniczych zlecenie na przedmioty ortopedyczne wystawia uprawniony lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Z tym zleceniem udajemy się do oddziału NFZ (lub delegatury). Tam rejestrujemy i potwierdzamy zlecenie.

ZAPAMIĘTAJ
Wystawiony druk jest ważny 30 dni. Na przykład: zlecenie na wózek inwalidzki wystawione 26 stycznia tego roku, należy zarejestrować w NFZ nie później niż 30 dni od daty wystawienia, czyli do 25 lutego 2013 roku.

GDY ZLECENIE
ZAWIERA BŁĘDY

Jeśli ma błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych, fundusz zwraca ubezpieczonemu takie zlecenie bez potwierdzenia. Jednocześnie informuje go o przyczynie odmowy.

TAK TO SIĘ ODBYWA

Obowiązują następujące zasady potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

* potwierdzane jest przez oddział funduszu, w którym zarejestrowany jest pacjent;

WAŻNE
Są jednak sytuacje, gdy ktoś pilnie musi być zaopatrzony w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, a przebywa na terenie innego oddziału funduszu, bo na przykład przeszedł w tamtejszym szpitalu zabieg operacyjny. Co wtedy? Dopuszcza się, aby obcy oddział funduszu, na terenie którego pacjenta przebywa pośredniczył w potwierdzeniu zlecenia z oddziałem, w którym dana osoba jest zarejestrowana.

* zlecenie o potwierdzeniu i rejestracji dostarcza osobiście pacjent lub inna osoba działająca w jego imieniu, można je również przesłać pocztą do oddziału NFZ;

ZAPAMIĘTAJ
Informacje o punktach, w których potwierdzane są zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne można uzyskać w oddziale wojewódzkim NFZ lub na jego stronie internetowej.

* podczas potwierdzania zleceń należy posiadać aktualny dokument potwierdzający, że jesteśmy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

UWAGA
W razie jakichkolwiek wątpliwości pracownik NFZ ma prawo sprawdzić dane przedstawione na zleceniu.

WAŻNE TERMINY

* Zlecenie na środki pomocnicze comiesięczne jest ważne do końca miesiąca, na który zostało wystawione - ale nie dłużej niż 30 dni.

* Zlecenie na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze jest ważne 30 dni.

ZAPAMIĘTAJ
Datą realizacji świadczenia jest data odbioru wpisana na zleceniu. Od niej obliczany będzie okres użytkowania, po którym przysługuje ponowne zaopatrzenie.

* W przypadku braku pieniędzy na refundację oddział NFZ tworzy ewidencję zleceń oczekujących na potwierdzenie, a ich ważność zostaje przedłużona o czas oczekiwania w kolejce na potwierdzenie.

PODSTAWA PRAWNA

* Ustawa z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U., nr 210, poz. 2135 ze zm.).

* Rozporządzenie ministra zdrowia z 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U., nr 139, poz. 1141ze zm.).

* Zarządzenie nr 58/2009/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 października 2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi (z późniejszymi zmianami).

Konsultacja merytoryczna: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Czytaj więcej o:
  • NFZ
  • sprzęt ortopedyczny
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt w/s prenumeraty »

Zadzwoń 0 800 16 00 16 lub 68 324 30 66

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Gazeta Lubuska jest częścią grupy Polska Press Sp. z o.o.
Polska Press sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.gazetalubuska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.