Jesteś tu: Strona główna Porady prawne Artykuł

Sprawdź, ile możesz dorobić do emerytury i renty

Dodano: 25 stycznia 2013, 11:00 Autor:

Sprawdź, ile możesz dorobić do emerytury i renty

(fot. archiwum GL)

Od pierwszego grudnia zmieniła się kwota, jaką można dorobić bez utraty świadczeń. Na rozliczenie z zakładem emeryci i renciści mają czas od stycznia do końca lutego 2013 roku. Ale nie wszyscy! Zobacz, kto musi to zrobić.

1. Co trzy miesiące prezes ZUS-u wydaje komunikat w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego do celów emerytalnych.

UWAGA
Od 1 grudnia ta kwota przychodu za trzeci kwartał 2012 roku wynosi 2.457,20 zł.

2. Komunikat jest bardzo ważny dla pracujących emerytów i rencistów. Bo to właśnie od ogłoszonej kwoty zależy, czy będą otrzymywać z ZUS-u dotychczasowe świadczenie:

* w całości - jeżeli ich przychód nie przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;

* zmniejszone - jeśli osiągają przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy od 130 proc.

3. W takim przypadku przychód zmniejszany jest o kwotę przekroczenia - ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, ustalaną przy kolejnych waloryzacjach.

4. Od 1 marca 2012 roku ta kwota maksymalnego zmniejszenie wynosi:

* dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 528 zł;

* dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 396,03 zł;

* dla rent rodzinnych dla jednej osoby - 448,83 zł.

5. Świadczenia w ogóle nie otrzymają ci pracujący emeryci czy renciści, których przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

6. Przekroczenie wyższej kwoty granicznej pociąga za sobą możliwość korzystniejszego rozliczenia świadczenia - poprzez dokonanie tzw. dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

RENTA SOCJALNA I RODZINNA

1. Pobierających rentę socjalną obowiązują takie same kwoty i zasady rozliczeń z dodatkowych dochodów, jak pozostałych rencistów oraz emerytów.

2. Przychód osiągany przez jedną z osób uprawnionych do renty rodzinnej obciąża przysługującą jej część świadczenia (ustaloną w wyniku podziału renty między wszystkich uprawnionych). Pozostałe osoby, które z niej korzystają i nie osiągają przychodu, otrzymują swoje części w niezmienionej wysokości.

ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE

UWAGA
Inne kwoty przychodu wpływają na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.

1. W tym przypadku brane jest pod uwagę przeciętne wynagrodzenie z 2011 roku.

2. W związku z tym od 1 marca 2012 roku:

* dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia z 2011 roku wynosi 849,90 zł;

* graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia z 2011 roku - 2.379,70 zł;

* dopuszczalna roczna kwota przychodu za 2012 rok - 10.198,80 zł;

* graniczna roczna kwota przychodu - 28.556,40 zł.

BEZ LIMITÓW

Nie wszyscy muszą się martwić o osiągane dochody, bo nie wszystkie świadczenia wypłacane przez ZUS są zawieszane czy zmniejszane. Dotyczy to, bez względu na wysokość osiąganego przychodu, świadczeń:

* emerytów, którzy wiek emerytalny (60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna) ukończyli przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę;

* uprawnionych do renty: inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia oraz rent rodzinnych po tych inwalidach;

* uprawnionych do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową i renty rodzinnej po nim;

* osób, które osiągały przychód z tytułu pracy niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (np. samoistna, a więc niewykonywania na rzecz pracodawcy umowa o dzieło);

* tych, którzy zgłosili wniosek o zawieszenie świadczenia i emerytura/renta nie była im wypłacana przez cały rok kalendarzowy;

* osób, które mają ustalone prawo do emerytury i przez cały rozliczany rok kalendarzowy kontynuowały zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowały przed przejściem na emeryturę.

CZĘŚCIOWE ZAWIESZEIE

Podlegają mu świadczenia:

* emerytów, którzy wiek emerytalny ukończyli w ciągu roku kalendarzowego;

* osób, które zgłosiły wniosek o zawieszenie i emerytura/renta nie była im wypłacana przez część roku;

* osób, które mają ustalone prawo do emerytury i przez część roku kontynuowały zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowały przed przejściem na emeryturę.

ZUS MUSI WIEDZIEĆ

1. Wszyscy pozostali emeryci i renciści (oczywiście oprócz tych, którzy mogą dorabiać bez limitów albo z częściową zawieszalnością) zawiadamiają ZUS o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego z niej przychodu.

UWAGA
Z tego obowiązku nie zwalnia fakt, że ZUS powiadomił o tym pracodawca czy inny płatnik składek.

2. Ci, którzy po raz pierwszy ubiegają się o emeryturę/rentę informację umieszczają we wniosku o świadczenie.

3. Gdy ktoś podejmuje dodatkową pracę zarobkową, a jest już uprawniony do świadczeń, informuje na formularzu ZUS Rw-73 lub w inny sposób. Istotne jest, aby z zawiadomienia wynikało, od kiedy została podjęta dodatkowa praca i jaka jest wysokość przychodu.

4. W przypadku braku zawiadomienia ZUS może żądać zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń za trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok, w którym zostanie wydana decyzja o rozliczeniu emerytury/renty. Powiadomienie ogranicza możliwość dochodzenia zwrotu wyłącznie do jednego roku kalendarzowego poprzedzającego rok wydania decyzji.

ZAPAMIĘTAJ
Każdy emeryt lub rencista, który w ciągu minionego roku kalendarzowego podlegał obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, musi nadesłać zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu po zakończeniu roku - do końca lutego.

ROZLICZENIU PODLEGAJĄ

1. W przypadku, gdy emeryt/rencista osiąga przychód z tytułu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, zawieszeniu lub zmniejszeniu podlega:

* emerytura przysługująca osobie, która nie ukończyła wieku emerytalnego;

* renta z tytułu niezdolności do pracy oraz rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba;

* część renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba osiągająca przychód;

* renta inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renta rodzinna po nim;

* renta w związku z wypadkiem przy pracy zaistniałym przed 1 stycznia 2003 r., w drodze do lub z pracy czy chorobą zawodową.

2. Na zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości wpływa przychód osiągany z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Taką działalność popularnie określamy dodatkową pracą zarobkową (pozarolnicza, zatrudnienie, służba).

UWAGA
Prawo przewiduje okoliczności powodujące, że nie trzeba rozliczać niektórych przychodów - mimo że zostały uzyskane w wymienionych wyżej sytuacjach.

3. Przychody uzyskane z innego tytułu niż dodatkowa praca zarobkowa nie mają wpływu na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń.

4. Szczególne zasady dotyczą ustalania przychodu osiąganego przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. W ich przypadku przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

WAŻNE
Przy ustalaniu czy przychód wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń obowiązuje generalna zasada - przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu/roku, w którym został wypłacony lub przedstawiony do wypłaty.

5. Na zawieszenie/zmniejszenie wysokości świadczeń wpływa również przychód osiągnięty za granicą.

Czytaj więcej o:
  • emerytura
  • porady prawne
  • renta
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt w/s prenumeraty »

Zadzwoń 0 800 16 00 16 lub 68 324 30 66

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Gazeta Lubuska jest częścią grupy Polska Press Sp. z o.o.
Polska Press sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.gazetalubuska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.