Jesteś tu: Strona główna Porady prawne Artykuł

Zobacz, jak zmienić dostawcę prądu

Dodano: 6 grudnia 2012, 1:00 Autor:

Każdy z nas korzysta w mieszkaniu z prądu i prawie każdy uważa, że płaci za wysokie rachunki. Warto wiedzieć, że jeśli jesteśmy niezadowoleni ze swojego dostawcy energii elektrycznej, możemy go zmienić. Tak to zrobisz!
Przy podpisywaniu umowy z nowym dostawcą prądu obowiązuje ta sama zasada, co w przypadku innych transakcji - zanim złożyć swój podpis na dokumencie, dokładnie go przeczytaj

Przy podpisywaniu umowy z nowym dostawcą prądu obowiązuje ta sama zasada, co w przypadku innych transakcji - zanim złożyć swój podpis na dokumencie, dokładnie go przeczytaj (fot. DiGiTouch)

1. Cała Polska jest podzielona pomiędzy sześciu dostawców prądu, czyli tak zwanych operatorów systemu dystrybucyjnego.

2. Są to: * Enea Operator sp. z o.o. (działa w Polsce północno-zachodniej: od Szczecina po Gorzów, Zieloną Górę, Poznań, Leszno i Bydgoszcz) * Energa-Operator S.A. (w Polsce północnej: od Koszalina, po Trójmiasto i Olsztyn, w dół mapy przez Toruń po Kalisz i Konin) * PGE Dystrybucja S.A. (w Polce wschodniej: po Krosno, Rzeszów, Kielce, Piotrków, Łódź, Siedlce, Ostrołękę, Ostródę, Suwałki oraz okręg warszawski) * RWE Stoen Operator Sp. z o.o. (obejmuje Warszawę) * Tauron Dystrybucja GZE S.A (okręg katowicki) * Tauron Dystrybucja S.A. (w południowej części kraju: od Jeleniej Góry, Legnicy, Wrocławia, Opola po Kraków, Częstochowę, Tarnów i Nowy Sącz).

UWAGA
Na każdym terenie działają jednak również inni sprzedawcy, od których każdy z nas może kupować energię. Do wyboru mamy co najmniej 50, a niektórzy nawet 60 różnych podmiotów. Ich listę znajdziesz na stronie internetowej www.maszwybor.ure.gov.pl

Jeśli uznasz, że oferta innego dostawcy jest lepsza, możesz go zmienić. Bezpłatnie! Ale zanim to zrobisz, porównaj oferty.

TO WARTO SPRAWDZIĆ

Wybierając nowego dostawcę, zwróć uwagę na:

* proponowane ceny;

* opcje płatności - w tym jej termin i sposób dokonywania;

* okres obowiązywania umowy;

* warunki wypowiedzenia.

* dodatkowe informacje - na przykład gwarancję stałej ceny czy ostrzeżenie o dodatkowej opłacie handlowej.

TAK PORÓWNASZ OFERTY

Nie musisz biegać po sprzedawcach prądu, by sprawdzić, który z nich będzie najlepszy dla Ciebie.

ZAPAMIĘTAJ
Narzędziem ułatwiającym porównanie dostępnych na rynku ofert jest tzw. kalkulator taryfowy przygotowany przez Urząd Regulacji Energetyki. Znajdziesz go na stronie internetowej www.maszwybor.ure.gov.pl (po kliknięciu w baner CENKI - Kalkulator Taryf Energetycznych).

Kalkulator umożliwia porównywanie ofert cenowych sprzedawców, które są skierowane do odbiorców energii w gospodarstwach domowych oraz pokazuje różnicę w koszcie zakupu energii elektrycznej w ujęciu rocznym.

ZMIENIAMY DOSTAWCĘ

1. Jeśli sam chcesz przeprowadzić procedurę zmiany, musisz:

* dokonać wyboru sprzedawcy i zawrzeć z nim umowę;

UWAGA
Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia tej z dotychczasowym dostawcą, bo tylko to zagwarantuje Ci ciągłość dostaw energii elektrycznej. Można zapytać nowego sprzedawcę o możliwość zawarcia umowy kompleksowej, zamiast dwóch (sprzedaży i o świadczenie usług dystrybucji).

* wypowiedzieć obowiązującą dotychczas umowę sprzedaży - w przypadku pierwszej zmiany dostawcy wypowiadasz zazwyczaj tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej, jak i świadczenia usługi dystrybucji;

WAŻNE
Rozwiązanie umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po tym, w którym oświadczenie dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego. W oświadczeniu można jednak wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.

* zawrzeć umowę o świadczenie usługi dystrybucji;

ZAPAMIĘTAJ
Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, zawierasz taką o świadczenie usług dystrybucji (wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej). Nową można zawrzeć na czas nieokreślony. W takim przypadku nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców.

* poinformować operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą - zgłoszenie odbywa się z wykorzystaniem formularza udostępnianego przez operatora systemu dystrybucyjnego;

* dostosować liczniki prądu (jeśli trzeba) - w zależności od wielkości zużycia energii zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego. Koszty te ponosi właściciel układu, którym w przypadku odbiorców w gospodarstwie domowym jest operator systemu dystrybucyjnego;

* dokonać odczytu licznika i rozliczyć się z dotychczasowym sprzedawcą.

WAŻNE
W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu pięciu dni roboczych po zmianie sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu dostawcy - na tej podstawie dokonywane jest rozliczenie końcowe.

2. Zmian może też dokonać w Twoim imieniu nowy sprzedawca energii - jeśli udzielisz mu takiego pełnomocnictwa. Wtedy jako odbiorca musisz jedynie:

* dokonać wyboru sprzedawcy i zawrzeć umowę sprzedaży;

UWAGA
Przy podpisywaniu umowy upoważniasz nowego sprzedawcę do reprezentowania Cię przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy dostawca - w Twoim imieniu - dokonuje niezbędnych formalności. To znaczy wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy oraz zawiera (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego.

* dokonać odczytu licznika i rozliczyć się z dotychczasowym sprzedawcą.

KOLEJNA ZMIANA

Jeśli po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej nie jesteś zadowolony, możesz znów bezpłatnie zmienić dostawcę lub wrócić do poprzedniego. W takiej sytuacji procedura jest krótsza i prostsza niż przy pierwszej zmianie. W takim przypadku:

* nie jest konieczne zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji - obowiązuje dotychczasowa, zawarta przy pierwszej zmianie sprzedawcy;

* nie ma potrzeby dostosowywania układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników), gdyż zostały dostosowane przy pierwszej zmianie.

OBOWIĄZKI DOSTAWCY

1. Nie może stosować mylących metod sprzedaży - na przykład rozpowszechniać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie.

2. Musi przedstawić nam ogólne warunki umowy jasnym i zrozumiałym językiem, podając m.in.:

* cenę energii elektrycznej (stosowaną w rozliczeniach);

* rzeczywiste zużycie i koszt zaopatrzenia w energię elektryczną (podawane w przyjętych przedziałach czasowych).

WAŻNE
Nowy dostawca ma obowiązek zawrzeć z każdym odbiorcą umowę na takich samych warunkach, jak z innymi. Rozróżnienie kategorii odbiorców powinno być uzasadnione w obiektywny i przejrzysty sposób, na przykład według przynależności do określonej grupy taryfowej.

3. Ponadto sprzedawca musi zawiadamiać odbiorców w sposób przejrzysty i zrozumiały o:

* każdym zamiarze wprowadzenia zmian do umowy;

* przy tej okazji poinformować o tym, że jeśli nie zaakceptujemy nowych warunków, możemy wypowiedzieć umowę.

4. Umowa musi określać m. in.:

* nazwę i adres sprzedawcy energii elektrycznej;

* sposób uzyskiwania aktualnych informacji na temat cen energii elektrycznej;

* okres obowiązywania, warunki jej przedłużania i wygaśnięcia;

* wszelkie ustalenia dotyczące rekompensat, które mają zastosowanie w przypadku, gdy nie są spełnione standardy jakości usług zagwarantowane w umowie.

WIĘCEJ INFORMACJI

We wszystkich oddziałach Urzędu Regulacji Energetyki działają infolinie, dzięki którym można uzyskać informacje o uprawnieniach i dowiedzieć się jak, krok po kroku, dokonać zmiany sprzedawcy prądu.

Numery infolinii: * Gdańsk tel. 58 340 90 13 (lub końcówki: 76, 77 ,03) * Katowice 32 258 76 91 * Kraków 12 638 07 91 * Lublin 81 743 92 94 wewnętrzny 397 * Łódź 42 639 24 40 * Poznań 61 833 15 91 * Szczecin 91 431 69 61 * Warszawa 22 101 41 57 * Wrocław 71 780 38 20.

UWAGA
Jeśli ktoś zmienił sprzedawcę, nawet wielokrotnie, i nadal nie jest zadowolony z nowego, ma prawo wrócić do swojego "pierwszego” dostawcy. Ten ma obowiązek zawrzeć z nim umowę.

Czytaj więcej o:
  • wysokie rachunki
  • zmiana dostawcy prądu
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
  • Sprawdź gdzie otrzymasz najtańszy kredyt!​

alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt w/s prenumeraty »

Zadzwoń 0 800 16 00 16 lub 68 324 30 66

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Gazeta Lubuska jest częścią grupy Polska Press Sp. z o.o.
Polska Press sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.gazetalubuska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.