Jesteś tu: Strona główna Dom Artykuł

Umowa najmu lokalu - jak dobrze ją napisać (II)

Dodano: 6 listopada 2010, 14:00 Autor:

Chcesz wynająć mieszkanie, ale nie wiesz, jak sporządzić umowę najmu? Dziś podpowiadamy, co ona powinna zawierać oraz jakie obowiązki mają najemca i właściciel lokalu.

Jeśli już zdecydujesz się na wynajem konkretnego mieszkania, koniecznie ustal z właścicielem wszystkie szczegóły tego dotyczące. Zapisane w umowie informacje dot. rozliczeń, opłacania rachunków i czasu wynajmu ułatwią Wam wstępne rozmowy oraz rozwiążą ewentualne wątpliwości dotyczące wynajmu.

NIEDOZWOLONY PODNAJEM POKOJU

Jeśli najemca chce podnająć część lokalu innym osobom musi zadbać o takie prawo w umowie. Jeśli tego nie zrobi, musi liczyć się z możliwością natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez właściciela.

USTAL WARUNKI ROZLICZENIA KAUCJI

Nieodzownym elementem umowy najmu jest kaucja wpłacana przez najemcę.

Standardowo jest to kwota odpowiadająca wysokości jednomiesięcznego czynszu, ale w przypadku mieszkań lepiej wyposażonych często jest to kwota wyższa. Zadaniem kaucji jest zabezpieczenie właściciela przed ewentualnymi zniszczeniami lokalu lub jego wyposażenia.

W umowie warto jednak także poruszyć kwestię rozliczeń w przypadku, gdy najemca odda lokal w stanie niepogorszonym, ale opuści go wcześniej niż wynikałoby to z umowy – na przykład po 6 miesiącach, mimo że umowa została podpisana na rok.

Często dochodzi bowiem w takiej sytuacji do sporu między właścicielem i najemcą, który pozostawiając nieruchomość w niepogorszonym stanie żąda zwrotu kaucji. Właściciel natomiast ze względu na to, że czuje się poszkodowany, w związku z krótszym niż zakładał okresem najmu, chce zachować kaucję.
Aby zabezpieczyć interes właściciela warto określić umowie wysokość kary z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy (nie służy do tego kaucja).

USTAL WARUNKI ROZLICZENIA KAUCJI

Nieodzownym elementem umowy najmu jest kaucja wpłacana przez najemcę.

Standardowo jest to kwota odpowiadająca wysokości jednomiesięcznego czynszu, ale w przypadku mieszkań lepiej wyposażonych często jest to kwota wyższa. Zadaniem kaucji jest zabezpieczenie właściciela przed ewentualnymi zniszczeniami lokalu lub jego wyposażenia.

W umowie warto jednak także poruszyć kwestię rozliczeń w przypadku, gdy najemca odda lokal w stanie niepogorszonym, ale opuści go wcześniej niż wynikałoby to z umowy – na przykład po 6 miesiącach, mimo że umowa została podpisana na rok.

Często dochodzi bowiem w takiej sytuacji do sporu między właścicielem i najemcą, który pozostawiając nieruchomość w niepogorszonym stanie żąda zwrotu kaucji. Właściciel natomiast ze względu na to, że czuje się poszkodowany, w związku z krótszym niż zakładał okresem najmu, chce zachować kaucję.
Aby zabezpieczyć interes właściciela warto określić umowie wysokość kary z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy (nie służy do tego kaucja).

WZÓR PROSTEJ UMOWY NAJMU

UMOWA NAJMU

zawarta w dniu .......... w ............................ pomiędzy:

........................ zamieszkałą/ym............................................................., PESEL ………………. legitymującą/ym się ………….... nr ......
zwanym dalej Wynajmującym

a
......................... zamieszkałą/ym .................................., PESEL ………………… legitymującą/ym się ………………. nr .......
zwanym dalej Najemcą.


§ 1
1. Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny nr .... w budynku przy ul............. w ....., składający się z .........................
2.Na mocy niniejszej umowy Wynajmujący oddaje Najemcy przedmiot najmu do używania, a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz w wysokości ....... zł (słownie............................................................).
3.Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do dysponowania lokalem.

§ 2
Strony ustalają, że lokal będący przedmiotem najmu jest przeznaczony do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Najemcy. Najemca może zamieszkać w lokalu bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac związanych z doprowadzeniem go do stanu zgodnego z umówionym użytkiem.

§ 3
1. Wynajmujący i Najemca sporządzają protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji, urządzeń i sprzętów stanowiących własność Wynajmujących. Protokół ten stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 określa stan techniczny lokalu w chwili przekazania go Najemcy, co wyłącza uprawnienia Najemcy z tytułu wad lokalu, jeżeli żądanie Najemcy dotyczy jakiejkolwiek wymienionej w protokole właściwości lokalu.

§ 4
1. Najemca nie na prawa bez zgody Wynajmującego zmieniać przeznaczenia przedmiotu najmu ani dokonywać nim jakichkolwiek zmian, adaptacji, lub przeróbek budowlanych, podnajmować go lub oddawać do nieodpłatnego korzystania w całości lub części.

§ 5
Najemca ma obowiązek płacić czynsz, do dziesiątego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Wynajmujących nr ................................................................... Obowiązek zostaje spełniony, gdy kwota czynszu zostanie uznana na rachunku bankowym Wynajmującego.

§ 6
Najemca zobowiązuje się opłacać czynsz w spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie mieszkaniowej w wysokości .............. zł (słownie .....................................) oraz pozostałe rachunki z tytułu usług świadczonych przez przedsiębiorców dostarczających do lokalu prąd, energię cieplną, gaz. Jest zobowiązany także do uiszczania opłat z tytułu odprowadzania nieczystości stałych i ciekłych. Opłaty te uiszcza do rąk Wynajmującego.

§ 7
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres ............ miesięcy, od ......................... do .............


WYNAJMUJĄCY (imię i nazwisko) NAJEMCA (imię i nazwisko)

CO JESZCZE WPISAĆ

W załączonym obok przykładowym i bardzo uproszczonym wzorze umowy wynajmu mieszkania znalazły się najważniejsze informacje o tym, kto, co, komu, na ile i za ile wynajmuje. Ale w umowie, którą sporządzisz do własnych potrzeb, mogą znaleźć się jeszcze inne informacje, o których pisaliśmy we wcześniejszych punktach.

Np. o kaucji, jeśli chcesz ją pobrać przed wprowadzeniem się lokatorów, albo o tym, co robić, gdy w mieszkaniu coś się zepsuje (czy chcesz, aby najemca wzywał Cię za każdym razem, kiedy zepsuje się kran, czy może zezwalasz mu na dokonywanie prostych napraw na własną rękę.) Umówcie się też, kto sfinansuje takie naprawy.

PODPISUJĄC UMOWĘ SPORZĄDŹ DOKŁADNY PROTOKÓŁ

Załącznikiem do umowy najmu powinien być protokół zdawczo – odbiorczy.

Musi się w nim znaleźć opis stanu i wyposażenia mieszkania oraz stanu liczników w dniu przekazania lokalu najemcy.
Zapisać w nim możesz np. liczbę szaf i krzeseł w mieszkaniu oraz ich stan, jeśli w mieszkaniu zostawiasz sprzęt elektroniczny - radio czy telewizor, koniecznie zapisz te przedmioty w umowie!
Koniecznie spisz też stan liczników na dzień, w którym oddajesz najemcy klucze.

W razie wątpliwości przy rozliczaniu rachunków, będziecie widzieli czarno na białym , ile faktycznie zostało zużyte.

Na podstawie tego dokumentu będzie potem dokonywane rozliczenie kaucji pod koniec trwania umowy. Poprawne jego sporządzenie leży więc w interesie obu stron. Warto do protokołu dołączyć zdjęcia nieruchomości.


Źródło: Analizy Home Broker

Czytaj więcej o:
  • mieszkanie
  • pieniądze
  • wynajem
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!

Czy kupując mieszkanie/dom brałeś kredyt?

wyniki głosowania
Liczba głosów: 1208.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt w/s prenumeraty »

Zadzwoń 0 800 16 00 16 lub 68 324 30 66

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Gazeta Lubuska jest częścią grupy Polska Press Sp. z o.o.
Polska Press sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.gazetalubuska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.