Urząd Miasta Nowa Sól

Dodano: 20 października 2009, 9:00

Prezydent Miasta Nowa Sól
o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne położonego w Nowej Soli wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym jest posadowiony budynek

Dz. Nr Pow. w m2 KW Nr Adres nieruchomości Powierzchnia użytkowa lokalu Udział w gruncie Stawki procentowe opłat użytkowania wieczystego Aktualizacja opłat Cena wywoławcza Wadium

554/6 364 22574 Wróblewskiego 6 101,45m2 5 izb 0,01243 I-sza opłata 25%
opłaty roczne 1% nie częściej niż raz do roku 192.000,00zł 20.000,00zł


Przetarg odbędzie się 26 listopada 2009. o godz. 12oo w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego w Nowej Soli /wejście od ulicy Szkolnej - budynek B/.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 listopada 2009 r. na konto nr 16 1090 1577 0000 0001 0688 1631 Gminy Nowa Sól - Miasto BZ WBK S.A 1 Oddział w Nowej Soli, ul.
Moniuszki 9. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia.
Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na
podane przez wpłacającego konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również "pełnomocnictwo notarialne",
- w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych - aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot

Cena za lokal oraz pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Do wylicytowanej ceny gruntu i opłat za oddanie we współużytkowanie wieczyste gruntu doliczony zostanie podatek VAT - stawka 22%.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 r./.
Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli, pok. nr 14, tel. 068 459 03 43.

Oględzin lokalu będzie można dokonać w dniu 16 listopada 2009 r. w godz. 10oo- 1030.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt w/s prenumeraty »

Zadzwoń 0 800 16 00 16 lub 68 324 30 66

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Gazeta Lubuska jest częścią grupy Polska Press Sp. z o.o.
Polska Press sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.gazetalubuska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.