Odprawa pracownika przed emerytura i rentą

Dodano: 2 kwietnia 2008, 0:10

Prawo do pieniędzy z odprawy emerytalnej przysługuje tylko raz w życiu.
Odprawa pracownika przed emerytura i rentą
Przeczytaj więcej

Odprawa przysługuje, gdy idziemy na emeryturę w wieku ustawowym, a także gdy odchodzimy na wcześniejszą emeryturę. Jeśli później podejmiemy pracę i ponownie odejdziemy z firmy, drugiej odprawy nie dostaniemy.

Kodeks pracy przewiduje, że z chwilą przejścia na emeryturę czy rentę inwalidzką, należy nam się odprawa równa miesięcznej pensji.

Prawo do odprawy

Aby dostać odprawę musimy nabyć uprawnienia emerytalne lub rentowe i rozwiązać umowę o pracę. Ważna jest tu kolejność:

 • najpierw przyznanie przez ZUS prawa do emerytury czy renty
 • potem rozwiązanie umowy o pracę.

  Nie otrzymamy odprawy gdy np. odchodzimy z firmy na własną prośbę zamierzając przejść na emeryturę, do której uprawnień w tym momencie jeszcze nie mamy. To samo dotyczy przejścia na rentę:
 • najpierw trzeba uzyskać decyzję ZUS o niezdolności do pracy i przyznaniu renty
 • dopiero potem rozwiązywać umowę o pracę.

  Prawo do odprawy nie zależy od sposobu rozwiązania umowy o pracę, ani od tego, kto tę umowę rozwiązuje. Odprawy nie dostaniemy jednak, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana z naszej winy, np. dyscyplinarnie. Przejście na świadczenie przedemerytalne również nie daje nam prawa do odprawy emerytalnej.

  Podwójna odprawa

  Może się też zdarzyć, że nasze odejście na emeryturę wynika z likwidacji stanowiska pracy lub upadku firmy. Wtedy możemy ubiegać się o podwójną odprawę - jednomiesięczną w związku z przejściem na emeryturę oraz odprawę na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Uzyskanie dwóch odpraw nie jest łatwe, gdyż pracodawcy zwykle odmawiają uznania związku między tymi zdarzeniami, jeśli dzieli je dłuższy odstęp czasu i tym samym prawa do dwóch wypłat. Jeśli pracodawca odmówi wypłaty dwóch odpraw, należy ich dochodzić przed sądem pracy. Sąd na pewno nie podzieli jego opinii, że nie wiedział o naszym odejściu na emeryturę czy rentę. Odprawa z tytułu likwidacji etatu czy upadku firmy zależy od naszego stażu w firmie, w której straciliśmy pracę. Wynosi:

 • wynagrodzenie jednomiesięczne, gdy pracowaliśmy do 2 lat
 • wynagrodzenie dwumiesięczne - przy stażu od 3 do 8 lat
 • wynagrodzenie trzymiesięczne, przy stażu ponad 8 lat.

  Jak obliczać, kiedy wypłacać

  Odprawa należy nam się z urzędu, nie trzeba pisać wniosku o jej przyznanie. O tym powinni też pamiętać pracodawcy. Oblicza się ją jak ekwiwalent za urlop. Taka minimalna odprawa przysługuje wszystkim. Jeśli jednak w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania w firmie przewidziano inną, wyższą odprawę, nie ma przeszkód abyśmy z tego nie skorzystali. Odprawa powinna być wypłacona niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę. Pracodawca powinien pamiętać o wpisaniu wypłaty odprawy do naszego świadectwa pracy. Jeśli pracowaliśmy w kilku firmach i z wszystkich jednocześnie odchodzimy na emeryturę, odprawa należy nam się od każdej z tych firm.  ZAPAMIĘTAJ

  1. Odprawa emerytalna przysługuje każdemu, kto rozwiązuje umowę o pracę w związku z nabyciem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej

  2. Odprawę można dostać tylko raz, niezależnie od tego ile razy jeszcze po jej otrzymaniu podejmiemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

  3. Odprawa równa jest miesięcznemu wynagrodzeniu i obliczana jak ekwiwalent za urlop. Jeśli jednak z regulacji w firmie wynika prawo do wyższej odprawy, równej np. trzymiesięcznym zarobkom, mamy prawo do korzystniejszej kwoty

  4. Jeśli idziemy na emeryturę w związku z likwidacją stanowiska pracy lub firmy, wtedy możemy liczyć na dwie odprawy: emerytalną i z ustawy o zwolnieniach grupowych.


  TU SZUKAJ PRZEPISÓW

 • Kodeks pracy - ustawa z 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94, z późn. zmianami), art. 92

 • rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. nr 62, poz. 289 z późn. zmianami),

 • rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego oraz ustalania i wypłacania wynagrodzenia za urlop. (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zmianami).

  WAŻNE ADRESY

 • Państwowa Inspekcja Pracy
  ul. Dekoracyjna 8
  Zielona Góra,
  tel. 068 451 39 00,
  porady prawne 068 451 30 30,
  e-mail:kancelaria@zielonagora.oip.pl,

  oddział w Gorzowie Wlkp.
  ul. Mościckiego 6
  tel. 095 722 32 96
  porady prawne 095 722 32 91,
  e-mail: sekretariatgw@zielonagora.oip.pl
  Stefan Cieśla
  (95) 722 57 72
  sciesla@gazetalubuska.pl

 • Czytaj więcej o:
  • świadczenia
  • świadczenia emerytalne
  • emerytura
  • renta
  • ubezpieczenia
  • ZUS
  Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
  zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
  i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
  Najciekawsze artykuły
  z Mediów Regionalnych
  Najciekawsze artykuły
  z Mediów Regionalnych
  alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
  Najpopularniejsze
  Brak ankiety.

  Kontakt z reklamą »

  Kontakt z redakcją »

  Kontakt z marketingiem »

  Kontakt w/s prenumeraty »

  Zadzwoń 0 800 16 00 16 lub 68 324 30 66

  Napisz maila:

  Jesteśmy też na:

  Gazeta Lubuska jest częścią grupy Polska Press Sp. z o.o.
  Polska Press sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.gazetalubuska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

  Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

  - nota wydawnicza, zakup treści

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.