Jesteś tu: Strona główna Porady Artykuł

Dom Pomocy Społecznej dla starszych i chorych

Dodano: 5 grudnia 2007, 0:10 Autor:

Mieszkańcy DPS mają zapewnioną opiekę medyczną, pielęgniarską, wyżywienie i terapię.
Maria Nąckiewicz i Mirosław Wawrzkiewicz znaleźli w zielonogórskim DPS Dom Kombatanta dobre miejsce do życia

Maria Nąckiewicz i Mirosław Wawrzkiewicz znaleźli w zielonogórskim DPS Dom Kombatanta dobre miejsce do życia (fot. fot. Tomasz Gawałkiewicz)

Przeczytaj więcej

Kiedy nie jesteś w stanie zająć się bliską, starszą osobą a wymaga ona całodobowej opieki, możesz postarać się o pomoc w specjalistycznej placówce i umieścić ją w domu pomocy społecznej. Tam będzie miała pomoc specjalistów i towarzystwo innych pensjonariuszy.

Dom Pomocy Społecznej jest szansą dla starszych i schorowanych, którzy są samotni i nie radzą już sobie w życiu. Jest też pomocny dla rodzin, nie mogących sprawować należytej opieki nad bliskimi. Mieszkańcy DPS-ów mają zapewnioną opiekę medyczną, pielęgniarską, wyżywienie, terapie i różne zajęcia.

Kto się może starać o przyjęcie do domu pomocy?

Domy pomocy przeznaczone są dla osób wymagających całodobowej opieki. Aby tam zamieszkać, musisz spełnić przede wszystkim kryteria zdrowotne. Miejsca przyznawane są osobom starszym, z chorobami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym czy fizycznym. Największe szanse na przyjęcie mają osoby samotne, potrzebujące opieki przez cały czas. Wszystkie wnioski są dokładnie rozpatrywane. Możesz wybrać sobie dom, ale niekoniecznie do niego trafisz. Skierowanie otrzymuje się głównie do placówki oferującej opiekę osobom z konkretnymi schorzeniami.

Jak mam się starać o miejsce w DPS-ie?

Zanim zdecydujesz się na wybór, przyjrzyj się ofercie różnych placówek. Dowiedz się, jakie usługi świadczą. Jeśli to możliwe, warto zapoznać się z ośrodkami na miejscu i zapytać o szczegóły. To będzie przecież często dom na resztę życia.

Do DPS-ów kierują ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie. Pierwszym krokiem, jaki powinieneś wykonać, musi być udanie się do pracownika socjalnego ośrodka pomocy. Przeprowadza on rodzinny wywiad środowiskowy w twoim miejscu zamieszkania. Sprawdza sytuację zdrowotną, materialną i życiową. Na tej podstawie stwierdza, czy nie ma możliwości świadczenia usług opiekuńczych w domu przez rodzinę lub gminę. Ponadto ten pracownik pomoże zebrać potrzebne dokumenty.

Ile czasu muszę czekać na decyzję z ośrodka?

Ośrodek pomocy społecznej ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W trudnych przypadkach może to trwać dwa miesiące. Gdy otrzymasz decyzję pozytywną, musisz poczekać na zawiadomienie, że jesteś na liście oczekujących na miejsce. W zależności od domu czas ten jest bardzo różny. Gdy otrzymasz przybliżoną datę przyjęcia, nie traktuj jej jako ostatecznej. Może się zdarzyć, że termin ulegnie zmianie. Niektóre osoby przed tobą mogą zrezygnować lub wolą zamieszkać później. Zmianie ulec może też liczba wolnych miejsc w danej placówce. Okres oczekiwania wykorzystaj na załatwienie różnych ważnych spraw w swoim miejscu zamieszkania. Przygotuj się też do zamieszkania w DPS-ie.

A jeśli ktoś nie może czekać?

Zdarza się, że osoba nie może czekać i musi być jak najszybciej umieszczona w domu pomocy. Wtedy wysyła się ją do innej placówki, która akurat ma wolne miejsce. Osoby oczekujące nie mogące liczyć na wsparcie rodziny otrzymują pomoc w postaci usług opiekuńczych lub mogą zostać przyjęte do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Jak mam się przygotować do zamieszkania w tej palcówce?

Dzień przyjęcia jest sporym przeżyciem dla nowego mieszkańca. Pracownicy DPS-ów starają się, żeby pensjonariusz mógł się zaaklimatyzować i przystosować do nowego domu. W wyznaczonym dniu zgłoś się z dowodem osobistym i książeczką RUM. Weź też ze sobą rzeczy osobiste. W niektórych domach jest możliwość zabrania ze sobą większej liczby prywatnych przedmiotów, takich jak telewizor, radio, a nawet meble. Powinieneś to jednak wcześniej uzgodnić. Można je przywieźć w późniejszym terminie.

W placówkach obowiązują zasady, do których mieszkańcy powinni się stosować. Na początku zapoznasz się z regulaminem i zostaniesz zbadany przez lekarzy.

Ile będę musiał zapłacić za pobyt?

Pobyt w domu pomocy niestety kosztuje. Płaci się za mieszkanie, wyżywienie, całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską, obsługę, itp. Miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza wynosi od 1.700 do 2000 zł. Nie wszystkich jest stać na jego pokrycie. Mieszkaniec miesięcznie wpłaca za pobyt 70 proc. swojego dochodu. W przypadku umieszczonych osób niepełnoletnich, tę sumę płacą ich przedstawiciele. W dalszej kolejności do opłaty powołani są: małżonek, zstępni (czyli dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie). Określając wysokość pokrywanej kwoty bierze się pod uwagę kryterium dochodowe. Rodzina lub osoba zobowiązana do odpłatności może być z niej zwolniona w wyjątkowych przypadkach. W tym celu trzeba złożyć wniosek i uzasadnić, dlaczego o to się staramy. Jeśli jeszcze koszty nie są pokryte, różnicę dopłaca gmina.

ZAPAMIĘTAJ!

1. Domy Pomocy Społecznej przyjmują osoby chore, niepełnosprawne i starsze, które wymagają całodobowej opieki.
2. Żeby otrzymać miejsce w DPS-ie należy zgłosić się w ośrodku pomocy społecznej.
3. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i pomaga zebrać potrzebne dokumenty.
4. Możesz wybrać sobie DPS. Musisz jednak zwracać uwagę na przeznaczenie tych placówek.

DPS: DLA KOGO SĄ?

 • dla osób w podeszłym wieku
 • dla osób przewlekle psychicznie chorych
 • dla osób przewlekle somatycznie chorych
 • dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • dla osób niepełnosprawnych fizycznie


  DPSY W LUBUSKIEM

  GORZÓW WLKP.

 • DPS Nr 1 w Gorzowie Wlkp.
  dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie (w tym kombatantów), 236 miejsc, ul. Podmiejska Boczna10, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 0 95 732 35 22, 732 41 22,

  POWIAT GORZOWSKI

 • DPS w Kostrzynie
  dla osób starszych, 58 miejsc, ul. Narutowicza 4 a, 66-470 Kostrzyn, tel. 0 95 752 10 47

  POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI

 • DPS w Dobiegniewie
  dla osób niepełnosprawnych fizycznie, 51 miejsc; ul. Gdańska 17, 73-250 Dobiegniew, tel. 0 95 761 11 29.

  POWIAT SULĘCIŃSKI

 • DPS w Tursku
  dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie, 232 miejsca; 69-200 Sulęcin, tel. 0 95 755 32 86, 755 20 75

  ZIELONA GÓRA

 • DPS w Zielonej Górze
  dla osób starszych, 68 miejsc, ul. Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra, tel. 0 68 320 20 64

 • DPS w Zielonej Górze
  dla osób starszych (kombatantów), 192 miejsca (w tym 30 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych bez uprawnień kombatanckich); ul. Lubuska 11, 65-265 Zielona Góra, tel. 0 68 327 08 38

  POWIAT ZIELONOGÓRSKI

 • DPS w Trzebiechowie
  dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie, 110 miejsc, 66-132 Trzebiechów, tel. 0 68 351 41 11

 • DPS w Bełczu
  dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie, 70 miejsc, 66-130 Bojadła, tel. 0 68 352 32 27

  POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI

  > DPS w Jordanowie dla osób starszych, 82 miejsca, 66-203 Jordanowo, tel. 0 68 381 10 10

  POWIAT NOWOSOLSKI

 • DPS w Kożuchowie
  dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie, 109 miejsc, ul. Szprotawska 19, 67-120 Kożuchów, tel. 0 68 459 93 91

  POWIAT ŻARSKI

 • DPS w Żarach dla osób starszych, 65 miejsc, ul. Piastowska 1, 68-200 Żary, tel. 0 68 470 35 55

 • DPS w Lubsku
  dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie, 110 miejsc, ul. Zamkowa 27, 68-300 Lubsko, tel. 0 68 457 41 10 oraz końcówki 11, 12

  CO DOSTANIESZ W DPS?
 • mieszkanie
 • wyżywienie
 • opieka medyczna
 • opieka pielęgniarska
 • terapie
 • kontakt z innymi ludźmi
 • organizacja czasu (ciekawe zajęcia, typu szydełkowanie, malowanie, gry, tańce, rozwijanie zainteresowań pensjonariuszy)
 • wspólne obchodzenie urodzin, świąt, uroczystości

  JAK LICZYĆ WYSOKOŚĆ OPŁATY?

  - Nasz ojciec skończył 80 lat. Wymaga stałej opieki, której nie możemy mu zapewnić. Chcemy się starać o DPS dla niego. Słyszeliśmy, że to kosztuje. Ojciec ma 1000 zł. netto emerytury. U nas na osobę w rodzinie dochód wynosi 800 zł netto. Ile będziemy płacić miesięcznie?
  Osoba kierowana, według przepisów zapłaci 70 proc. swego dochodu, czyli w tym przypadku 700 zł. Resztę odpłatności pokrywa rodzina. Kiedy dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 790 zł, rodzina nie jest pociągana do płacenia. W państwa przypadku, dochód wynosi więcej. Odpłatność oblicza się odejmując od tej kwoty 790 zł. Tu wychodzi 10 zł, zatem tyle zapłacicie miesięcznie. W przypadku osoby samotnie gospodarującej, zwolniona z opłaty będzie, jeśli jej dochód netto na osobę nie przekroczy 1152 zł i 50 gr.

  TE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub prowadzącego o stanie zdrowia i potrzebie sprawowania całodobowej opieki
 • zaświadczenie od lekarza psychiatry w przypadku osób chorych psychicznie
 • zaświadczenie od psychologa w przypadku upośledzonych umysłowo
 • zaświadczenie o dochodach albo decyzja ZUS o przyznaniu renty lub emerytury
 • oświadczenie woli o umieszczeniu w DPS
 • oświadczenie rodziny, że nie ma możliwości opieki nad tą osobą.

  KROK PO KROKU

  Jak otrzymać miejsce w DPS-ie?
  1. Pójdź do ośrodka pomocy społecznej w twoim mieście.
  2. Umów się z pracownikiem socjalnym na wywiad w twoim domu.
  3. Zbierz potrzebne dokumenty.
  4. Napisz wniosek o przyjęcie do DPS-u i złóż go w ośrodku pomocy społecznej. Możesz w nim zasugerować, w którym domu chcesz zamieszkać.
  5. Poczekaj na decyzję.

  ZAJRZYJ DO PRZEPISÓW

 • Rozporządzenie ministra polityki społecznej z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 • Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
  zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
  i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
  Najciekawsze artykuły
  z Polska Press
  Najciekawsze artykuły
  z Polska Press
  alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
  Brak ankiety.

  Kontakt z reklamą »

  Kontakt z redakcją »

  Kontakt z marketingiem »

  Kontakt w/s prenumeraty »

  Zadzwoń 0 800 16 00 16 lub 68 324 30 66

  Napisz maila:

  Jesteśmy też na:

  Gazeta Lubuska jest częścią grupy Polska Press Sp. z o.o.
  Polska Press sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.gazetalubuska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

  Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

  - nota wydawnicza, zakup treści

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.