Płaca minimalna 2019. Od nowego roku płaca minimalna znów...

  Płaca minimalna 2019. Od nowego roku płaca minimalna znów wzrośnie. Rząd zdecydował! [aktualizacja 14 czerwca]

  Zbigniew Biskupski AIP

  Strefa Biznesu

  Aktualizacja:

  Strefa Biznesu

  Płaca minimalna 2019. Od nowego roku płaca minimalna znów wzrośnie. Rząd zdecydował! [aktualizacja 14 czerwca]

  ©Marek Szawdyn / Polska Press

  Ostatecznie 2 220 złotych minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 14,50 zł za godzinę pracy. Taka jest końcowa decyzja Rady Ministrów, która jeszcze dziś w czwartek 14 czerwca zostanie przekazana do Rady Dialogu Społecznego. We wtorek 12 czerwca Rada Ministrów wycofała tę kwestię z cotygodniowego posiedzenia wskutek sporu między ministrami - finansów oraz pracy. Ten drugi resort proponował wyższą podwyżke - do 2 250 zł.
  Płaca minimalna 2019. Od nowego roku płaca minimalna znów wzrośnie. Rząd zdecydował! [aktualizacja 14 czerwca]

  ©Marek Szawdyn / Polska Press

  Do połowy czerwca rząd musi zdecydować o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku. Tak wynika z przepisów prawa. Gwarantowana nimi podwyżka według dzisiejszych danych makroekonomicznych wyniosłaby 117 zł. Wyniosłaby więc 2 217 zł. Ale pewnie będzie znacznie wyższa. Zostało już więc ledwie kilka dni i wszystko będzie jasne. Kwota, którą zaproponuje rząd w czerwcu jest "gwarantowana"; po negocjacjach może ewentualnie pójść w górę. Nigdy w dół - tak stanowi ustawa. A kiedy wszystko będzie jasne i kwota stanie się obowiązującym prawem?

  2 250 zł proponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Finansów uznwało, że to kwota za wysoka.

  Gdyby kierować się kryteriami przyjętymi w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, to podwyżka powinna wynieść 117 zł. Jednak rząd zdecydował się się na nieznacznie wyższą - o 120 zł.

  Jeszcze więcej chcieliby związkowcy. - Solidarność w 2012 roku złożyła obywatelski projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, w którym zawarliśmy postulat dojścia wysokości płacy minimalnej do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia - przypomina Marek Lewandowski, Rzecznik Prasowy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". I dodaje: - Nasz projekt uzależnia stopniowe dochodzenie do tego poziomu w zależności od tempa wzrostu gospodarczego. dzisiaj ta proporcja wynosi niecałe 47 proc. W tym roku w naszej ocenie powinna przekroczyć 48 proc.

  Prawdziwa batalia o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę - a w konsekwencji także minimalnej stawki godzionowej - rozegra się na przełomie czerwca i lipca. Zgodnie z kalendarzem obowiązującym przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w kolejnym roku, rząd proponuje wysokość tego wynagrodzenia a następnie konsultuje z pracodawcami i pracownikami.

  Rząd zdecydował, Sejm uchwalił. Paliwa obciążone nowym podatkiem. Kliknij w ten tekst a dowiesz się ile on wyniesie i o ile droższa będzie benzyna i olej napędowy!

  Trwa to miesiąc, w okresie od 15 czerwca do 15 lipca. I wtedy właśnie należy się spodziewać decydującej batalii.

  Co prawda niemal pewne jest, że porpozycji rządu nie zaakceptują ani związki zawodowe, ani pracodawcy i zgodnie z prawem ostatnie słowo należeć będzie do rządu, ale opinie wyrażane w tym okresie będa miały wpływ na to czy rząd pozostanie przy swojej pierwotnej propozycji, czu legnie lobnbingowi pozostałych stron dialogu.

  Trzymamy rękę na pulsie i gdy tylko pojawią się nowe informacje dotyczące płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 roku oraz mnowej minimalnej stawki godzionowej 2019, poinformujemy Czytelników Strefy Biznesu!

  Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Będziesz wtedy na bieżąco z aktualnymi i ważnymi informacjami z zakresu prawa, biznesu i finansów. Naprawdę warto!


  Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę jest równoznaczny ze wzrostem stawki godzinowej. Z obecnej 13,70 zł za godzinę pracy wzrośnie ona zapewne do poziomu 14,70-15,00 zł za godzinę.

  Pracodawcy wstrzemięźliwie


  Wynagrodzenie minimalne w przyszłym roku powinno wzrosnąć o 5,6 proc., czyli wynieść 2 217 zł, wobec 2 100 zł w tym roku, uważa Konfederacja Lewiatan.
  - Podwyżka płac, w tym płacy minimalnej, musi być powiązana ze wzrostem wydajności pracy. W przeciwnym razie polskie produkty i usługi staną się mniej konkurencyjne, osłabnie eksport, nasili się import i narazimy się na kryzys i bezrobocie, z jakimi mają do czynienia mieszkańcy południowej Europy. Wyjątkowo dobra obecnie koniunktura i rekordowo niskie bezrobocie nie są nam dane raz na zawsze - komentuje Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. I dodaje:
  - Rząd przewiduje wzrost wydajności pracy o 3,1 proc w 2018 r. i o 3,5 w 2019 r. oraz inflację 2,3 proc. w 2018 i 2019 roku. Biorąc to pod uwagę proponujemy wzrost minimalnej płacy w przyszłym roku o 5,6 proc., w stosunku do 2018 r,, co oznacza wzrost z 2100 zł w tym roku do 2217 zł w roku przyszłym. Godzinowa stawka płacy minimalnej wzrosłaby do 14,5 zł.
  Szybszy wzrost płacy minimalnej będzie możliwy pod warunkiem podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz wzrostu inwestycji w nowoczesne linie produkcyjne, co zaowocuje wzrostem produktywności. Niestety, ze względu na ryzyko związane z nieprzewidywalną polityką gospodarczą i częstymi zmianami prawa, inwestycje przedsiębiorstw pozostają na poziomie najniższym w naszym regionie.

  Sonda

  Uważasz, że miejsca przeznaczone do kąpieli powinny być dostępne przez cały rok?  Prawo o płacy minimalnej


  Od 1 stycznia 2003 r. kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), regulująca zasady ustalania wysokości tego wynagrodzenia w drodze negocjacji na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (obecnie Rada Dialogu Społecznego), ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

  Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB

  W przypadku, gdy rzeczywisty wzrost cen różni się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego.

  Ustawa określa terminy podwyższania wysokości minimalnego wynagrodzenia, a mianowicie:
  - jeden termin – od 1 stycznia, jeśli prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych jest niższy niż 5 proc.,
  - dwa terminy – od 1 stycznia i 1 lipca, w przypadku gdy prognozowany wzrost cen na dany rok wynosi 5 proc. i więcej.

  Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września.
  W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji.


  Ustawa, gwarantuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu nie niższą od wysokości minimalnego wynagrodzenia określonej ustawą. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmowane są wypłacane w danym miesiącu przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zakres składników wynagrodzeń w gospodarce narodowej obowiązujący od 1 stycznia 2000 r. stanowi załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń (zaktualizowany w 2003 r.).

  Odesłanie przez ustawę do składników zaliczonych do wynagrodzeń osobowych oznacza, że przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia z wysokością minimalną nie są brane pod uwagę: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w jednostkach na rozrachunku.

  Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzeń lub rozkład czasu pracy wynagrodzenie pracownika będzie niższe od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia wówczas pracownikowi przysługuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wypłata wyrównania następuje co miesiąc razem z wynagrodzeniem.

  Nowy program - 300 plus czyli 300 zł na każdego ucznia jest już obowiązującym prawem. By jednak dostać pieniądze na "Dobry start" trzeba szybko złożyć niosek. Kliknij w ten tekst, a dowiesz się wszystkiego o formalnościach, terminach i gdzie składać wniosek!

  Sprawdź nasze inne informacje i porady


  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  GazetaLubuska.pl poleca:

  Wideo